Toelichting eindafrekening NOW 1.0

28 oktober 2021

Op 31 oktober is de deadline voor de verantwoording over het eerste NOW-tijdvak (NOW 1.0). Uiterlijk op deze datum dient een aanvraag tot vaststelling bij het UWV te zijn ingediend. 

In principe dient bij dit vaststellingsverzoek vanaf een bepaald bedrag een derdenverklaring of accountantsverklaring te worden bijgevoegd. Zonder een dergelijke verklaring wordt de aanvraag niet in behandeling genomen en kan het vaststellingsverzoek naar nihil worden verlaagd door het UWV. Voor beide verklaringen geldt dat deze maximaal 14 weken na het indienen van het vaststellingsverzoek mogen worden ingediend. Let wel: het vaststellingsverzoek dient bij het UWV binnen te zijn voor de onder het vorige punt aangegeven datum!

Samengevat:

  • Uiterlijk op 31 oktober 2021 dient de aanvraag tot vaststelling bij het UWV te worden ingediend;
  • Als je nog geen accountants- of derdenverklaring hebt, kunt je bij de aanvraag aangeven dat deze verklaring later zal volgen;
  • Vanaf moment van aanvraag tot vaststelling gaat de uitsteltermijn van 14 weken gelden.

Gelet op de naderende deadline, de drukte bij accountantskantoren en complexe zaken die er soms spelen, hebben het Ministerie SZW en onze beroepsorganisatie een oplossing bedacht voor situaties waarbij niet tijdig een derdenverklaring of accountantsverklaring kan worden verkregen. De oplossing is dat de verklaring van een accountant 14 weken later bij het vaststellingsverzoek mag worden gevoegd dan de ingediende aanvraag tot vaststelling. Deze aanvullende termijn van 14 weken gaat in op het moment dat je de aanvraag tot vaststelling bij het UWV indient en je aangeeft dat het accountantsproduct of derdenverklaring later zal volgen.

Dit kan dus eerder zijn dan 31 oktober, bijvoorbeeld omdat jouw accountant al met je heeft gecommuniceerd dat de verklaring niet vóór 31 oktober heeft afgerond en je hebt besloten om vervolgens de aanvraag reeds op te sturen naar het UWV. Indien je dit bijvoorbeeld op 30 september hebt gedaan, dan geldt de aanvullende termijn van 14 weken vanaf 30 september (en niet vanaf 31 oktober).

Uiteraard kunnen wij je helpen bij de definitieve berekening en bij de accountantsverklaring of de derdenverklaring.