Ontwikkelingen in de TVL

19 maart 2021

Ontwikkelingen en CBb-uitspraken
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) deed eind 2020 uitspraak in 3 zaken over de TVL-aanvraag vanwege een andere hoofdactiviteit. In deze zaken voerden ondernemers aan dat zij op 15 maart 2020 (peildatum) feitelijk een andere hoofdactiviteit uitvoerden, waar ook een hoger vaste lasten percentage bij hoort. De rechter oordeelde dat het RVO in eerste instantie mag uitgaan van de primaire (eerste) SBI-code die in het Handelsregister KVK op 15 maart 2020 geregistreerd stond. De rechter was echter wel van mening dat het RVO in de tweede instantie nader onderzoek kan doen naar de daadwerkelijke hoofdactiviteit van de ondernemer.

TVL toekennen bij een andere hoofdactiviteit
Kun je bewijzen dat jouw hoofdactiviteit aantoonbaar anders was dan de hoofdactiviteit die op 15 maart 2020 in het Handelsregister stond? In de volgende gevallen kun je TVL toegewezen krijgen aan een andere hoofdactiviteit.

  • Jouw nevenactiviteit in het Handelsregister op 15 maart 2020 was feitelijk uw hoofdactiviteit en dit kunt u bewijzen.
  • Jouw hoofdactiviteit stond al verwoord in de activiteitenomschrijving in het Handelsregister op 15 maart 2020, maar was nog niet gekoppeld aan een SBI-code.

Je kunt dit aangeven via een bezwaar met bewijsstukken. Na positieve beoordeling van het bezwaar ontvang je TVL voor de aangepaste hoofdactiviteit, of ontvang je het verschil met de TVL die je al ontvangen hebt. Dit geldt ook voor aanvragen voor TVL Q1 2021. Voor volgende TVL-periodes geldt de aangepaste hoofdactiviteit ook. Je hoeft dan niet opnieuw in bezwaar.

TVL toekennen bij een aantoonbaar andere feitelijke situatie op 15 maart 2020
In een beperkt aantal gevallen heeft een ondernemer bij zijn registratie duidelijk een verkeerde SBI-code gekregen. Als je kunt laten zien wat de juiste hoofdactiviteiten waren op 15 maart 2020, dan heeft het RVO nu een extra wettelijke bevoegdheid gekregen om af te wijken van wat er op die datum in het Handelsregister stond. Het RVO kan je, met voldoende bewijs, TVL-subsidie toekennen volgens een andere SBI-code. Deze bevoegdheid gaat in per Q1 2021.

Let op: je moet nog wel zelf de juiste activiteitenomschrijving doorgeven aan de KvK!

Mogelijkheden n.a.v. de CBb-uitspraken

U heeft al eerder bezwaar gemaakt vanwege uw SBI-code
Door de uitspraak van het CBb gaat het RVO alle bezwaren rond SBI-codes opnieuw bekijken. Als je bezwaarprocedure hier over gaat, dan behandelt RVO deze volgens de CBb-uitspraak. Het RVO doet nader onderzoek waarbij mogelijk om extra bewijsstukken wordt verzocht. Je ontvangt hier zo snel mogelijk bericht over.

Is je eerdere bezwaar over de SBI-code ongegrond verklaard?
Dan bekijkt het RVO het bezwaar opnieuw volgens de CBb-uitspraak. Het RVO neemt zo snel mogelijk contact met je op!

Je hebt nog geen bezwaar gemaakt, maar de CBb-uitspraak heeft ook invloed op uw situatie.
Je krijgt binnenkort de mogelijkheid om een herzieningsverzoek in te dienen om uw hoofdactiviteit opnieuw te toetsen volgens de CBb-uitspraak. Dit is alleen mogelijk voor aanvragen van TVL Q4 2020 en als je kunt bewijzen dat de eerst geregistreerde SBI-code in het Handelsregister op 15 maart 2020 niet de hoofdactiviteit was. Meer informatie volgt over wanneer en hoe dat precies werkt. Je kunt je aanmelden voor een update als er meer bekend is.

De bezwaartermijn is verstreken, maar ik heb geen bezwaar aangetekend
Je kunt geen bezwaar meer maken als de bezwaartermijn is verstreken. Die termijn verloopt 6 weken nadat u het besluit op de TVL aanvraag heeft ontvangen.

Kan ik mijn eerste TVL-aanvraag voor juni-september 2020 nog veranderen?
Nee, dat is helaas niet mogelijk. De TVL voor deze periode is uitgekeerd en wordt op korte termijn vastgesteld.

Let op: een ondernemer kan binnenkort wel een herziening aanvragen voor TVL in Q4 2020 of bezwaar aantekenen tegen het besluit op TVL Q1 2021. Bezwaar aantekenen kan tot 6 weken na ontvangst van het besluit.

Mijn hoofdactiviteit komt niet overeen met de eerste SBI-code, maar ik heb nog geen TVL Q1 2021 aangevraagd. Wat kan ik nu het beste doen?
Je kunt tot 30 april 2021 (17:00 uur) TVL voor Q1 2021 aanvragen. Heb je een nevenactiviteit die feitelijk uw hoofdactiviteit was, of stond uw hoofdactiviteit al verwoord in de activiteitenomschrijving in het Handelsregister op 15 maart 2020? Dan ontvangt je in eerste instantie een negatief besluit, of een lager subsidiebedrag dan voor uw feitelijke hoofdactiviteit. Je kunt na het ontvangen van dit besluit op de TVL-aanvraag een bezwaar indienen en die wordt behandeld conform de CBb-uitspraken.

Ik ben na 15 maart 2020 iets anders gaan doen en heb mijn inschrijving en SBI-code in het Handelsregister veranderd.
Het RVO beoordeelt de TVL-aanvraag niet opnieuw. Alleen de ondernemers die op 15 maart 2020 aantoonbaar een andere hoofdactiviteit hadden dan in het Handelsregister stond geregistreerd, komen voor deze procedure in aanmerking.

Hoe en wanneer kan ik een verzoek indienen om met bewijsstukken van mijn werkelijke hoofdactiviteit op 15 maart 2020 af te wijken van de subsidieregeling?
Dat is op dit moment nog niet bekend.

Wordt hiermee automatisch de beschrijving en SBI-code van mijn onderneming aangepast in het Handelsregister?
Nee. De mogelijkheid om af te wijken van de beschrijving van het Handelsregister op 15 maart 2020 geldt alleen voor het toekennen van TVL-subsidie. Wanneer het RVO op basis van je bezwaar en bewijs afwijkt van de beschrijving in het Handelsregister op 15 maart 2020, hoef je dat in een volgende TVL-aanvraag niet opnieuw te doen.