NOW 6.0: Hoe ziet de regeling er uit?

27 januari 2022

Minister Van Gennip heeft op 26 januari jl. een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin uiteen is gezet hoe de NOW 6.0 regeling er uit gaat zien. Ondanks dat in december nog door de Minister is aangegeven dat de regeling nagenoeg gelijk is aan de NOW 5.0, zijn er toch een aantal verschillen.

De belangrijkste punten op een rij:

  • Aanvraagperiode: 14 februari t/m 13 april 2022.
  • Drempel omzetdaling subsidieperiode: 20%.
  • Maximaal in aanmerking te nemen omzetverlies: 90%.
  • Periode waarover omzetverlies wordt vastgesteld: januari t/m maart 2022. Er is geen keuzemogelijkheid.
  • Het omzetverlies wordt vergeleken met ¼ deel van de omzet in 2019 (behoudens starters en bedrijfsovernames).
  • Referentieloonsom: maand oktober 2021.
  • Loonsomvrijstelling: 15%, d.w.z. de loonsom mag met 15% dalen zonder dat korting op de subsidie plaats vindt.
  • Maximaal te subsidiëren loonsom: 2 maal het SV loon. *)
  • Vergoeding loonkosten: 85%.
  • Opslag over vergoeding: 30%. *)

*) Dit percentage wijkt af van de 40% bij de voorgaande NOW regelingen. De reden hiervoor is een wijziging in de polis-administratie bij het UWV: vanaf 1 januari 2022 omvat het SV loon meer loonbestanddelen. Ook de periodieke opbouw van vakantietoeslag, dertiende maand en jaarbonussen behoort nu tot het SV loon. De subsidie van 85% wordt berekend over dit hogere SV loon. Wanneer de 40% opslag gehandhaafd zou blijven, zou hierdoor een voordeel voor de werkgever ontstaan. Om deze reden is de 40% verlaagd naar 30%.

Voor ons is nog onduidelijk hoe nu het verband wordt gelegd naar de referentieloonsom van oktober 2021, omdat daar nog geen sprake is van deze extra looncomponenten.