Extra steunmaatregelen in het 4e kwartaal 2021

19 november 2021

Update 23-12-2021:
• Ondernemers met omzetverlies kunnen voor hun vaste lasten een tegemoetkoming krijgen via de TVL. Vanwege de korte aankondigingsperiode wordt voor het vierde kwartaal van 2021 het minimumomzetverlies eenmalig bepaald op 20%. Vanaf 2022 dient het minimale omzetverlies weer de oorspronkelijke 30% te bedragen.
• NOW regeling krijgt ook een vervolg (zie daarvoor onze berichtgeving over NOW op onze website)

Het kabinet trekt bijna 1.3 Miljard Euro uit voor extra steunmaatregelen in het 4e kwartaal. Door de explosief stijgende besmettingscijfers en toename van ziekenhuisopnamen, is Nederland vanaf afgelopen weekend gedeeltelijk weer op slot gegaan voor een periode van tenminste 3 weken.

De extra steun vindt plaats in de volgende regelingen:

1. Verbreding VLN regeling naar TVL regeling.
De TVL regeling wordt aangepast/uitgebreid met de regeling Vaste Lasten voor onder andere Nachthoreca (VLN).
Ondernemers die tenminste 20% omzetverlies hebben in het 4e kwartaal 2021 en ook aan de overige voorwaarden van de regelingen voldoen, kunnen een TVL-subsidie aanvragen voor hun vaste lasten. Het subsidiepercentage wordt 85%.

De voorwaarde dat de ondernemer in zowel het tweede kwartaal als derde kwartaal van 2021 TVL steun moet hebben ontvangen, vervalt.

Omdat land- en tuinbouwbedrijven nog steeds te maken hebben met beperkingen uit het staatsteunkader voor de landbouw, en daarom geen aanspraak kunnen maken op TVL-subsidie, is besloten om de Ongedekte Vaste Kosten regeling (OVK) ook in het vierde kwartaal open te stellen.

2. Ondersteuning evenementen.
Voor evenementen die de overheid verbiedt, loopt tot eind van dit jaar de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC). Het subsidieperiode wordt verhoogd naar 100%.

Er wordt daarnaast gewerkt aan de uitbreiding van de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE). De termijn waarbinnen deze regeling geldt, wordt verlengd naar 31 december 2021.
Het vergoedingspercentage wordt verhoogd naar 100%.

3. Ondersteuning voor de culturele sector.
Om instellingen die te maken hebben met beperkende maatregelen tegemoet te komen, wordt de suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten uitgebreid naar een vergoeding van maximaal 55% van de totale reguliere capaciteit. Daarnaast kunnen instellingen mogelijk in aanmerking komen voor TVL. Deze uitbreiding van de regeling geldt voor de drie weken vanaf ingaan van de maatregelen.

4. Aanvullende ondersteuning voor de sport.
Hiervoor worden verschillende regelingen uitgewerkt.
Voor professionele sportwedstrijden wordt maximaal 36 Miljoen Euro beschikbaar gesteld voor de periode van 13 november tot 4 december 2021. Voor de amateursport wordt 5 Miljoen Euro uitgetrokken in dezelfde periode.

De NOW regeling (loonkostensubsidie) krijgt vooralsnog geen vervolg. (update 23-12-201: inmiddels is beken dat ook de NOW regelingen een vervolg krijg, zie daarvoor onze berichtgeving over NOW op onze website). Evenmin de TONK-regeling. Wel zijn er gemeenten die laatstgenoemde regeling zelf voortzetten.
Het kabinet motiveert dit onder verwijzing naar de huidige krapte op de arbeidsmarkt en de huidige al bestaande meer algemene ondersteuningsmaatregelen, zoals BBZ en bijstand.