Deeltijd ondernemers, WW- en WIA-uitkeringen en re-integratie tijdens Corona

16 april 2021

Minister Koolmees heeft afgelopen maandag een Kamerbrief gepubliceerd waarin hij in gaat op de gevolgen van Corona voor startende ondernemers, deeltijdondernemers en uitkeringsgerechtigden die met behoud van uitkering een eigen bedrijf willen starten of bezig zijn met re-integratie.

De Minister gaat in op:
1. Je bent deels ondernemer en daarnaast je baan kwijtgeraakt?
2. Proefplaatsing in het kader van re-integratie
3. Voor startende ondernemers met uitkering geen respijt
4. Re-integratietrajecten

1. Je bent deels ondernemer en daarnaast je baan kwijtgeraakt?
Als je naast je eigen bedrijf ook een baan in loondienst had en deze bent kwijtgeraakt, wordt door het UWV een versoepeling toegepast met betrekking tot het beoordelen van je inkomsten uit het eigen bedrijf in relatie tot de WW-uitkering die je krijgt.
De Minister heeft aangegeven dat voor de beoordeling van de hoeveelheid tijd die je aan je onderneming besteedt, uit mag gaan van de tijd die je er vóór de Corona pandemie gemiddeld aan besteedt hebt.

Daarmee wordt voorkomen dat je vanwege een gedwongen lock-down voor je bedrijf vervolgens op je WW-uitkering wordt gekort wanneer je weer volop los kunt binnen je bedrijf.

2. Proefplaatsing in het kader van re-integratie
Voor een werknemer met een uitkering kan in bepaalde gevallen een proefplaatsing bij een werkgever vragen. Wanneer deze proefplaatsing onderbroken wordt als gevolg van beperkende maatregelen die verband houden met Corona, kan de proefplaatsing tijdelijk onderbroken worden en later, bijvoorbeeld na een lock-down weer in gang worden gezet.

3. Voor startende ondernemers met uitkering geen respijt
Verder heeft de Minister aangegeven dat er geen verruiming komt van de mogelijkheden om met behoud van uitkering een eigen bedrijf te starten. Als reden geeft hij aan dat daardoor concurrentievervalsing zou kunnen ontstaan.

4. Reïntegratietrajecten
Tenslotte wordt aangegeven dat reïntegratietrajecten in het kader van de WIA, WAO, ZW, Wajong en WW gerechtigden met minder dan 35% arbeidsongeschiktheid in de eerste lock-down met 2 maanden en in de tweede lock-down met 3 maanden zijn verlengd.