Bijzonder uitstel van betaling vanwege corona opnieuw verlengd

15 februari 2022

Op 28 januari 2022 heeft de Staatssecretaris van Financiën in een brief aan de tweede kamer aangekondigd het bijzonder uitstel van betaling vanwege corona nogmaals te verlengen.

In de brief heeft de Staatssecretaris aangegeven het bijzonder uitstel te verlengen tot 31 maart 2022. Deze verlenging geldt voor dezelfde belastingmiddelen waarvoor de regeling voorheen ook gold. Het uitstel geldt dus voor belastingen waarvan de uiterste betaaldatum ligt vóór 1 april 2022 (geen geintje).

Kort weer even de verschillende scenario’s:

  • De klant had bijzonder uitstel van betaling tot 1 februari 2022 en de belastingschuld is nog niet volledig afbetaald; alle nieuwe aanslagen lopen automatisch mee in de verlenging van het bijzondere uitstel. We hoeven niks te doen.
  • De klant heeft gebruik gemaakt van de regeling bijzonder uitstel van betaling, maar heeft de lopende betalingsverplichtingen weer voldaan; voor nieuwe aanslagen kan opnieuw bijzonder uitstel van betaling aangevraagd.
  • De klant heeft nog niet eerder gebruik gemaakt van bijzonder uitstel van betaling; er kan nog uitstel van betaling worden gevraagd.

Het bijzonder uitstel van betaling geldt dus voor aanslagen met een uiterste betaaldatum die vóór 1 april 2022 ligt. Evenals voorheen betekent dit niet dat er geen aangiften gedaan hoeven te worden, deze dienen op tijd ingediend te zijn om andere verzuimboetes te voorkomen. De belastingschulden die  in deze periode ontstaan of verder oplopen gaan ook meelopen in de betalingsregeling van 60 maanden die met ingang van 1 oktober 2022.

De Staatssecretaris drukt ondernemers ook op het hart
In de brief geeft de Staatssecretaris verder nog aan dat het van belang is dat schulden niet verder oplopen dan noodzakelijk is. Door de lange duur van het uitstel van betaling bestaat in toenemende mate het risico dat het uitstel van toepassing is op ondernemingen die het uitstel niet (meer) nodig hebben of ondernemingen die niet (langer) levensvatbaar zijn. Het kabinet roept ondernemers daarom op om verantwoord met deze regeling om te gaan, en er alleen nog langer gebruik van te maken als het echt nodig is.

Waar kan ik terecht met vragen of verzoeken?

Neem contact op met uitstel.aanslagen@bentacera.nl

Michel Bril
Marieke van der Veer-Bosch

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/01/28/kamerbrief-over-verlenging-uitstel-van-betaling-vanwege-corona