Belastingdienst stuurt brieven over verlenging bijzonder uitstel van betaling

05 mei 2021

De Belastingdienst heeft brieven gestuurd naar ondernemers met het onderwerp: Vraag verlenging van uw bijzonder uitstel van betaling aan! In de brief staat dat – wanneer je geen verlenging van het uitstel aanvraagt – je mogelijk geen gebruik kunt maken van de betalingsregeling van 36 maanden.

Hier kun je lezen over de betalingsregeling en of je wel of geen actie moet ondernemen.

Betalingsregeling
Om in aanmerking te komen voor de betalingsregeling van 36 maanden is van belang:
· Dat je na afloop van de (eerste) uitstelperiode van 3 maanden op tijd aangifte doet en op tijd betaalt; of
· Wanneer je niet aan de nieuw opkomende betalingsverplichtingen voldoet, verlenging van het uitstel aanvraagt.

Voldoe je hier niet aan, dan moet je de aanslagen die onder het uitstel vielen ineens betalen en kun je geen gebruik maken van de betalingsregeling.

Let op!
De Belastingdienst heeft aangegeven dat een deel van de brieven onterecht verstuurd is. Ook ondernemers die na afloop van de uitstelperiode van 3 maanden wel hebben voldaan aan nieuw opkomende betalingsverplichtingen, hebben (ten onrechte) een brief ontvangen. Geldt dit voor jou? Dan is verlenging van het uitstel niet noodzakelijk!

Wanneer is actie vereist?
Je hebt 3 maanden uitstel van betaling gehad en deze periode is afgelopen. De belastingschuld die is opgebouwd voor/tijdens deze periode is nog niet afgelost. Vervolgens heb je ook aanslagen die zijn opgelegd na de uitstelperiode van 3 maanden niet op tijd voldaan.

Om gebruik te kunnen maken van de betalingsregeling, is het van belang dat verlenging van het uitstel wordt aangevraagd. Hiermee vallen ook aanslagen die zijn opgelegd na afloop van de uitstelperiode van 3 maanden onder de betalingsregeling.

Wanneer is geen actie vereist?
Je hebt 3 maanden uitstel van betaling gehad en deze periode is afgelopen. Hierna heb je voldaan aan de betalingsverplichtingen die zijn opgekomen na afloop van de uitstelperiode en blijf je hieraan voldoen.

In deze situatie kun je voor de belastingschuld waarvoor 3 maanden bijzonder uitstel liep, gebruik maken van de betalingsregeling.

Vragen?
Heb je een brief ontvangen en twijfel je of deze terecht is, dan kunnen wij hierover contact opnemen met de Belastingdienst.