Aanvullende maatregelen cultuursector

20 november 2020

De cultuursector behoort tot de zwaarst getroffen bedrijfstakken. Daarom zijn er aanvullende maatregelen getroffen voor deze sector.

Naast de generieke regelingen, waaronder NOW, TOGS/TVL en TOZO, is er door het kabinet voor ruim € 1,62 miljard gereserveerd om instellingen, ondernemingen en makers in de culturele en creatieve sector te ondersteunen, verdeeld over 2 steunpakketten. Het tweede steunpakket, dat op 27 oktober jl. is aangekondigd, omvat een budget van € 454 miljoen.

Dit bedrag wordt als volgt verdeeld over: 

 • Voortzetting maatregelen uit het eerste steunpakket in de eerste helft van 2021 (€ 203 miljoen)
 • Niet-gesubsidieerde deel van de podiumkunsten (producenten die geen vaste subsidierelatie met de overheid hebben), (40)
 • Instellingen en festivals in de Basisinfrastructuur 2021-2024 en Erfgoedwet, en filmproducenten (106)
 • Nationaal Restauratiefonds (20)
 • Cultuur + Ondernemen, opstart- en overbruggingsleningen (15)
 • Makers en Creatieve professionals, Kunstenaars en andere creatieve ondernemers (50)
 • Ondersteuning Private Initiatieven (11)
 • Overbruggingssubsidies, voor productiehuizen en festivals ter behoud van talent (11)
 • Private musea en collecties van nationaal belang (20)
 • Varend erfgoed (6)
 • Pandemieregeling voor filmproducties (10)
 • Fieldlabs om wendbaarheid en weerbaarheid in de sector te vergroten (5)
 • Ondersteuning lokale culturele infrastructuur (150)

Naar de mening van het ministerie is hiermee de culturele en creatieve sector toegerust om met de uitdagingen van deze tijd om te gaan.

Als jij of jouw onderneming in aanmerking komt voor dit steunpakket, dan kun je contact met ons opnemen via 088-3210700.