Blogs

De cursus Preventiemedewerker heeft als doel kennis en inzicht te verstrekken in de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de preventiemedewerker.

De situatie dat een werknemer 104 weken ziek is en nog wacht op een WIA-beschikking is tegenwoordig meer regel dan uitzondering. Wat kun je in dit geval als werkgever doen?

Vanaf maart jongstleden kunnen werkenden en werkzoekenden jaarlijks een subsidie van maximaal € 1.000,- aanvragen bij het UWV.

Ben jij als ondernemer verplicht om er één of zelfs meerdere te hebben, wat zijn de gevolgen als je niet aan deze verplichting voldoet en wat kan een OR voor jou als ondernemer betekenen?

Naast de praktische kant van gezond en veilig thuiswerken is er ook een juridische kant. Want wie is waar verantwoordelijk voor? Zijn de rechten helder en herroepbaar? Wordt de vergoeding fiscaal juist en slim verloond?