Wijziging pensioenstelsel komt er aan

15 mei 2020

Je hoort er niet zo veel over, maar er wordt momenteel hard gewerkt aan de uitwerking van het pensioenakkoord. Sinds februari werken de onderhandelaars aan een nieuwe variant van het pensioen, één waarin de rekenrente een kleinere rol speelt. De eerste doorrekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) zien er volgens betrokkenen hoopgevend uit. Als het allemaal goed gaat, moet in 2022 de nieuwe wetgeving ingaan.

Voor alle bestaande pensioenregelingen wil men aansturen op een ‘big bang' in 2027. Zoveel mogelijk pensioenfondsen en andere pensioenaanbieders zouden dan in een keer over moeten gaan naar de nieuwe spelregels. Dit is echter nog niet zeker. Nadelen zijn namelijk dat werkgevers en werknemers formeel nog jaren vastzitten aan het oude regime en er een lange overgangsperiode nodig is. Een overgangstijd met veel discussie. Ook zal dit kunnen leiden tot lastige CAO onderhandelingen. Voor eind mei willen werkgevers, werknemers en het kabinet het op hoofdlijnen eens zijn over de uitwerking van het pensioenakkoord. In de komende weken valt dan ook een besluit.

Veel fondsen hebben een dekkingsgraad van minder dan 100%. Bij de huidige standen van de dekkingsgraden dreigen eind dit jaar bij bedrijfstakpensioenfondsen verlagingen van meer dan 10%. Een spoedigere overgang lijkt wenselijk. Bedrijven met een verzekerde regeling of beschikbare premieregeling zijn maar beperkt betrokken bij de discussie rond het pensioenakkoord. Maar ook voor deze bedrijven kan een spoedige overgang wenselijk zijn. Op dit moment lijkt actie nog niet noodzakelijk, maar bij pensioencontractverlengingen vraagt dit wel extra aandacht. Ook vanuit goed werkgeverschap vraagt pensioen om heldere communicatie. Wij kunnen hier effectief invulling aan geven.

(Online) gesprek met pensioenspecialisten

Zet deze blog je aan het denken? Wij denken graag met je mee over hoe je hier invulling aan kunt geven voor je werknemers en welke keuzes voor jullie de juiste zijn. Neem gerust contact met ons op via 088-3210800