Werken met verschillende generaties?

08 september 2020

Herken jij het in jouw bedrijf? Verschillende generaties die elkaars werkwijze niet begrijpen? Het gevoel dat medewerkers elkaars taal niet meer spreken?

Veel mensen die ik spreek geven aan zich hierin te herkennen. Zo hoor ik vaak dat de jongere generatie mondiger is geworden of dat zij een andere arbeidsethos heeft dan de eerdere generatie. Zelf kom ik uit Generatie Y (geboren tussen 1985 en 2000). Ikzelf merk ook verschillen tussen generaties. Is dit vervelend? Soms is het wel lastig, maar het levert ook veel kansen en mogelijkheden op om jezelf een spiegel voor te houden en jezelf te ontwikkelen. En zijn al die verwijten naar andere generaties toe terecht?

Generatiemanagement speelt in op de verschillen tussen generaties en weet deze verschillen om te zetten in kansen en mogelijkheden. Generatiemanagement richt zich op elke generatie die actief is in de onderneming. Het benutten van de talenten van de verschillende generaties biedt organisaties de kans om de krachten te bundelen, met als doel: verbeteren van het resultaat.

De verschuivende pensioenleeftijd heeft als gevolg dat er meer generaties actief zijn op de werkvloer. Anno 2020 zijn er vijf verschillende generaties actief op de werkvloer, namelijk:

  • Babyboomers (geboren tussen 1940-1955)
  • Generatie X (geboren tussen 1955-1970)
  • Pragmatische Generatie (geboren tussen 1970-1985)
  • Generatie Y (geboren tussen 1985-2000)
  • Generatie Z (geboren tussen 2000-2015)

Al deze verschillende generaties hebben andere verwachtingspatronen. Het managen van deze verschillende verwachtingspatronen is erg lastig, maar enorm belangrijk. De kracht is namelijk juist deze diversiteit, want iedere generatie brengt z’n eigen kracht en ervaringen mee. We hebben jong en oud nodig, altijd en overal.

Waarom is het managen van generaties dan belangrijk?

Het managen van generaties is enorm belangrijk binnen bedrijven. Niet alleen om conflicten tussen medewerkers uit verschillende generaties te voorkomen, ook niet alleen om ervoor te zorgen dat er een fijne werksfeer ontstaat, maar juist omdat al deze generaties kennis en ervaring met zich mee dragen.

Het delen van kennis en ervaringen tussen de verschillende generaties zorgt ervoor dat deze zich verspreiden binnen het bedrijf. Hierdoor ontstaat kennisdeling. Door het delen van de kennis, blijft deze binnen jouw bedrijf, ook wanneer een medewerker jouw organisatie verlaat. Manage je niet de verschillende generaties, dan zal er op termijn kennisverlies optreden binnen jouw bedrijf. Een absolute NO-GO!

Kortom, generaties met elkaar laten samenwerken is een absolute must.

Hoe laat ik generaties samenwerken?

Het samenwerken tussen generaties is ingewikkeld. Generaties verschillen van elkaar in werken, denken, doen en laten. Toch kent het bij elkaar brengen van generaties veel voordelen. Oudere generaties kunnen leren van de frisheid van de jongere generaties. En jongere generaties leren weer van de kennis en ervaring van de oudere generaties. Hierdoor ontstaat een WIN – WIN situatie. Jong en oud bij elkaar voegen om voor elkaar als ‘mentor’ te fungeren. Dit is voor zowel jong als oud erg waardevol, daarnaast zorgt het vaak voor innovatie en betrokkenheid binnen de organisatie.

Het is hierbij wel belangrijk dat de oudere generatie openstaat voor de inbreng van de jongere generatie en deze inbreng actief stimuleert. En de jongeren moeten openstaan voor de rijke ervaring van oudere collega’s en die actief onderzoeken.

Wat levert generatiemanagement mij als werkgever op?

Generatiemanagement biedt inzicht in jouw personeelsbestand. Vervolgens geeft dit inzicht jou de mogelijkheid om talenten van iedere generatie optimaal te benutten. Door medewerkers hier inzicht in te geven, wordt de samenwerking en de communicatie tussen medewerkers verbeterd. Er is namelijk meer begrip voor elkaars denk- en zienswijze. Bovendien ontstaat er een team dat van elkaar wil leren en benieuwd is naar elkaars ervaringen.

Deze blog begon met de vraag of de verwijten naar andere generaties terecht zijn. In de media wordt vaak gesproken over een kloof tussen generaties. Uiteindelijk begint het bij jezelf als ondernemer om hiervoor open te staan. Wat kan jij hierin voor je medewerkers betekenen?

Wat zou het toch fijn zijn als we de kloof met elkaar kunnen verkleinen. Zijn de verwijten naar andere generaties terecht? Misschien wel, misschien niet. Wat we in ieder geval kunnen doen om minder naar elkaar te wijzen? Oprecht interesse tonen, inzicht in elkaars denkwijze krijgen en begrip voor elkaar hebben. Om vervolgens van elkaar te leren!

Heb je vragen en/of wil je meer weten over hoe je generaties met elkaar kunt verbinden, zodat er kennisdeling binnen jouw organisatie optreedt? Schroom dan niet en neem contact op met een van onze HR-adviseurs via 088-3210700