Welkom ‘on board’!

10 augustus 2020

“Wáár vind ik personeel?” Je bent niet de enige ondernemer die deze vraag stelt. Goede medewerkers zijn lastig te vinden en werving en selectie is dan ook een ‘hot topic’ onder een groot aantal bedrijven. Logisch, natuurlijk. Maar naast het binnen hengelen van personeel, is het misschien nog wel belangrijker hoe je nieuwe mensen binnenboord houdt.

Uit onderzoek blijkt dat 42%(!) van de nieuw aangenomen medewerkers vertrekt binnen het eerste jaar. Alle tijd die is gestoken in het aannemen van die medewerkers in één klap weg. Om nog maar te zwijgen over de kosten…

De onboardingsmethode

Meestal is een ineffectieve of zelfs ontbrekende onboardingsmethode hier de oorzaak van. Kun jij je die keer nog herinneren dat je begon aan een nieuwe baan. Best spannend, toch? Want hoe moet je eigenlijk inloggen in je computer? Waarom lachen je kersverse collega’s om grapjes die jij niet begrijpt en waar staat de koffieautomaat ook alweer? Als je op dat best wel spannende moment niet goed wordt opgevangen op je nieuwe werkplek, is de kans groot dat je het bij nader inzien toch geen geschikte baan vindt. En dat je dus op zoek gaat naar wat beters!

Aandacht voor jouw nieuwe personeel

Voor werkgevers is het dus van belang om minstens zoveel aandacht te schenken aan het inwerken en integreren van nieuwe medewerkers, als is besteed aan het vinden en aannemen van collega’s. In onze eerdere blogs hebben we al de positieve effecten van een positieve medewerkersbeleving besproken. Een geslaagde onboarding is hét moment om hiervoor een stevige basis te leggen. Een solide onboarding werkt ook positief door in de betrokkenheid, bevlogenheid en prestaties van je nieuwe mensen en leidt tot lagere verloopkosten.

Schakel de hulp van een buddy in

Vergis je niet, onboarding is meer dan alleen een snelle introductie op de werkplek. Uiteraard is het nodig dat de praktische kant is geregeld, waaronder een goed ingerichte werkplek, inloggegevens en visitekaartjes. Maar minstens zo belangrijk is dat collega’s op de hoogte zijn van de nieuwe medewerker en zijn of haar takenpakket. Betrek jouw medewerkers dus vooral bij de onboarding, bijvoorbeeld door een ‘buddy’ aan te wijzen die de nieuwe collega wegwijs kan maken in de organisatie.

Pas de 4 C’s toe

Heb je alle praktische zaken geregeld? Vergeet vooral ook niet de bedrijfscultuur, missie en visie van je organisatie op een goede manier over te brengen. Door de nieuwe medewerker daar meteen in mee te nemen, zal hij of zij zich snel thuis voelen en een band krijgen met de organisatie. Een handige toets voor je eigen onboardingsmethode is het toepassen van de 4 C’s. Deze C’s staan voor:

  • Compliance: wat zijn de basisregels binnen de organisatie? Denk hierbij aan hoe er wordt omgegaan met veiligheidsregels, hoe een ziekmelding moet worden gedaan en hoeveel vakantiedagen er zijn.
  • Clarification: dit gaat over de rol van de medewerker. Wat wordt van hem of haar verwacht, wat mag de medewerker van de werkgever verwachten en welke doelen worden er gesteld?
  • Culture: nieuwe medewerkers moeten vanaf de eerste dag meegaan in de bedrijfscultuur en op de hoogte zijn van de waarden, missie en visie van de organisatie.
  • Connection: zorg dat de medewerker de sociale structuur van de organisatie kent.

Er is ook nog een 5e C die je zou kunnen toepassen: de C van Check back. Hierbij gaat het erom dat je bij de medewerker checkt hoe de introductie en integratie in zijn of haar beleving verloopt. Mooi is om dit een aantal keer te doen binnen het eerste half jaar. Hiermee toon je als werkgever betrokkenheid bij de nieuwe medewerker en kan snel worden bijgestuurd als er iets niet goed loopt.

Heb je vragen over een effectieve onboarding in jouw bedrijf? Neem dan gerust contact met ons op via 088-3210700