Wegwijs in premiedifferentiatie WW: Hoe kun je besparen?

26 juli 2023

Premiedifferentiatie WW, wat is dat eigenlijk?

Als werkgever draag je voor je werknemers premies voor werknemersverzekeringen af aan de belastingdienst. Hiermee zijn je werknemers verzekerd  als ze ziek, arbeidsongeschikt of werkloos worden. Eén van de werknemersverzekeringen is de WW, oftewel de Werkloosheidswet.  De WW-premie die de werkgever moet betalen kent een lage WW -premie (2,64% in 2023) en een hoge WW-premie (7,64% in 2023). Welke premie van toepassing is, is afhankelijk van de arbeidsovereenkomst die met de werknemer is afgesloten.

Wanneer betaal je de lage of de hoge premie?

Je betaalt voor de werknemer een lage premie als de arbeidsovereenkomst aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Het betreft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
  • De overeenkomst is schriftelijk vastgelegd, heeft een datum van ondertekening en is door werkgever en werknemer ondertekend
  • Het betreft geen oproepovereenkomst: er zijn dus vaste uren afgesproken met de werknemer.

Als de overeenkomst niet aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet, is de hoge premie van toepassing tenzij er sprake is van een uitzondering.

Welke uitzonderingen zijn er?

Er zijn een aantal uitzonderingen op eerder genoemde voorwaarden. In deze situaties mag ook de lage premie gehanteerd worden.

  • De werknemer is jonger dan 21 jaar en heeft niet meer dan 48 uur per vier weken of 52 uur per maand gewerkt
  • Er is een overeenkomst afgesloten met een leerling die een BBL-opleiding volgt (Beroeps Begeleidende Leerweg). De praktijkovereenkomst moet aanwezig zijn in de administratie. Op deze praktijkovereenkomst moet ook de datum staan waarop deze is afgesloten.
  • Als de werkgever namens het UWV een uitkering op grond van een werknemersverzekering uitbetaalt (WW-, ZW-, WIA-, WAO- of WAZO-uitkering).

Herziening van de WW-premie

Er zijn situaties waarbij de WW-premie moet worden herzien. Dit betekent dat je alsnog de hoge premie moet betalen. Dit kan voorkomen in de volgende gevallen:

  • Een nieuwe werknemer gaat binnen twee maanden na indiensttreding uit dienst
  • Een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor gemiddeld minder dan 35 uur per week, werkt in een kalenderjaar meer dan 30% uren van het aantal uren dat in de arbeidsovereenkomst staat.

Tip: De hoge WW-premie kun je voorkomen door met de werknemer tijdelijk meer contracturen af te spreken. Over de uitbreiding van deze uren mag je nu nog de lage WW-premie betalen. Voorwaarde is wel dat de extra uren voor het hetzelfde werk zijn en dat dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden. Dit geldt in ieder geval in de jaren 2020 tot en met 2023. Vanaf 2024 kan dit mogelijk veranderen.

Let op! Wanneer je als werkgever gedurende het kalenderjaar wijzigt van rechtsvorm, dan moet de 30% herziening beoordeeld worden per werkgever. Dit is van toepassing wanneer je een nieuw RSIN en een nieuw loonheffingennummer toegewezen krijgt van de belastingdienst.

Samenvattend

  • Als je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in het personeelsdossier hebt die schriftelijk is vastgelegd, een datum van ondertekening heeft en door werkgever en werknemer is ondertekend met een vast aantal uren, mag je de lage WW-premie toepassen. Toepassing van de lage WW-premie scheelt 5% in de werkgeverslasten.
  • In enkele gevallen zal de WW-premie herzien moeten worden. Met een tijdelijke uitbreiding van het aantal uren kun je (voorlopig) een herziening voorkomen.

 

 

Diensten:

Personeel

Hulp nodig? 

Heb je vragen over de premiedifferentiatie WW of de werknemersverzekeringen? We helpen je graag verder. Neem contact op met je contactpersoon bij P&S of met Tessa. 

Contactpersoon

Tessa Noordhoff
Salarisadviseur P&S
 

MEER WETEN OVER PERSONEEL?

Lees ook onze andere blogs of neem direct contact met ons op!

 

Plan een kennismaking in!

 

 

Wat doe je als een medewerker niet aan de verwachtingen voldoet? Ontdek hoe je adequaat reageert in ons artikel. We bespreken alles over het verbetertraject en de wettelijke verplichtingen waar je als werkgever mee te maken hebt.

Benieuwd naar het geheim achter een soepel draaiende organisatie? In dit profiel komen taken, verantwoordelijkheden en vaardigheden samen om een gestroomlijnde werkomgeving te creëren.

Is er sprake van ontslag op staande voet? Dan eindigt de arbeidsovereenkomst per direct. In onze blog lees je alles over de regels bij ontslag op staande voet.

Met beroepskeuringen draag je bij aan gezonde medewerkers en het terugdringen van verzuim. Lees meer over ons aanbod van wettelijke en medische keuringen.

Het wettelijk minimumloon is veranderd. Sinds 1 januari 2024 is het minimum maandloon omgezet naar het minimumuurloon. Wij vertellen je alles over de nieuwe wetgeving en de gevolgen hiervan.