Vragen rondom arbeidsovereenkomsten

15 mei 2020

Ondernemers worden vanuit de overheid met steunmaatregelen geholpen om de coronacrisis door te komen. Maar, wat doe je als dat niet voldoende is? Als je denkt dat je onderneming ook na de crisis voorlopig niet de omzet gaat draaien waarop je aan het begin van dit jaar gehoopt, dan is het soms nodig te reorganiseren. In die situatie komen ook allerlei vragen aan de orde over arbeidsovereenkomsten.

Beëindiging van arbeidsovereenkomsten

Allereerst is het mogelijk arbeidsovereenkomsten te beëindigen via een procedure bij het UWV. Als je NOW ontvangt, is het niet toegestaan om deze procedure te starten. Om een ontslagvergunning te krijgen, moet je de bedrijfseconomische noodzaak goed kunnen motiveren en cijfermatig kunnen onderbouwen. Je bent aan al je medewerkers waarvan je de arbeidsovereenkomst via het UWV beëindigt, de transitievergoeding verschuldigd. Een voordeel van de procedure bij het UWV is dat je meerdere medewerkers in één keer voor ontslag aan kunt dragen. Een nadeel van de procedure is dat je, vanwege het afspiegelingsbeginsel, niet zelf kunt kiezen welke medewerkers je voordraagt voor ontslag. Daarnaast is het een vrij kosten- en tijdsintensief traject.

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Een andere mogelijkheid is beëindiging met wederzijds goedvinden. Beëindiging met wederzijds goedvinden is in principe wel toegestaan als je NOW ontvangt. Let wel dat je loonsom daalt als je afscheid neemt van medewerkers, waardoor het alsnog mogelijk is dat je NOW terug moet betalen. Bij wederzijds goedvinden ga je met je medewerkers om tafel om in gezamenlijk overleg tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst te komen. Een voordeel ervan is dat je redelijk veel vrijheid hebt in het maken van afspraken. Een nadeel is dat het vrij tijdsintensief is als je met meerdere medewerkers in onderhandeling moet.

Als je meer informatie wilt over de mogelijkheden of over het beëindigen van de arbeidsovereenkomsten met je medewerkers, neem dan contact op met onze adviseurs.