Verhoging van alimentatie per 1 januari met 3%

20 oktober 2020

Ieder jaar wordt het vastgestelde alimentatiebedrag opnieuw geïndexeerd. Hierdoor stijgt de alimentatie mee met de gemiddelde loonstijging. Het loonindexcijfer wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de landelijke salarisontwikkelingen. Onze minister van justitie maakt het percentage vervolgens bekend.

Deze indexering is wettelijk verplicht, zelfs als het loon niet omhoog gaat. Bovendien gaat de indexering niet automatisch, maar word je hier via de media van op de hoogte gebracht. De afgelopen vijf jaar zagen de percentages er als volgt uit:

2016 - 1,3
2017 - 2,1
2018 - 1,5
2019 - 2,0
2020 - 2,5

De indexering kan uiteindelijk tot 5 jaar teruggevorderd worden. Dit kan om een redelijk bedrag gaan waar je als alimentatiebetaler niet op zit te wachten.

Hoe zit dat precies? Laten we het volgende voorbeeld er eens bij pakken. In 2016 is in een convenant afgesproken dat de man per maand € 500 aan kinderalimentatie en € 350 aan partneralimentatie moet betalen. De man en de vrouw hebben beide nooit aan de wettelijke indexering gedacht, totdat de vrouw erachter komt dat ze hier wel recht op heeft. Het resterende bedrag dat de man dan nog dient te betalen over de jaren 2017/2020 bedraagt € 990,92 kinderalimentatie en € 830,76 partneralimentatie.

Via de rekenhulp op de site van het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage) kun je berekenen wat het nieuwe te betalen of te ontvangen bedrag moet worden. Dit dien je zelf in de gaten te houden, dus stel je ex-partner tijdig op de hoogte van het nieuwe bedrag.

Meestal is vastgelegd dat de alimentatie vooruit wordt betaald. De eerste betaling van het nieuwe maandbedrag van januari 2021 vindt dan dus al in december 2020 plaats.

 

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op via 088-3210800