Vakantie; je kunt het wel gebruiken!

14 juni 2017

Het is bijna zover: de zomer, en daarmee de vakantieperiode, komt eraan! Voor veel mensen betekent dit voorpret, de caravan een poetsbeurt geven en gauw nog die kekke zonnebril bestellen. Want vakantie is vooral leuk! Maar naast dat het leuk is, blijkt uit onderzoek ook steeds meer hoe ontzettend belangrijk vakantie is. We leven in een maatschappij die veel van ons vraagt. We hebben het druk, druk, druk en komen amper aan onszelf toe. Dat geldt zeker ook op het werk. Vakantie is daarom niet alleen maar leuk, maar ook noodzakelijk om je werk op een gezonde manier te kunnen blijven doen.

Wanneer medewerkers gedurende langere tijd niet voldoende kunnen ontspannen naast hun werkzaamheden, neemt het risico op stressgerelateerde klachten flink toe. Zo’n twintig procent van het langdurig verzuim (verzuim dat langer dan zes weken duurt) wordt veroorzaakt door stress. Deze klachten zijn erg ingrijpend voor de medewerker, maar ook voor de werkgever is dit een vervelende situatie. De verzuimkosten stijgen, een ervaren medewerker is niet meer beschikbaar en dit type verzuim duurt vaak erg lang.

Vakantie is een krachtig middel om te herstellen van de dagelijkse werkstress. Het zorgt daarmee voor een verbetering van de gezondheid van medewerkers. Doordat medewerkers mentaal afstand nemen van hun werk kunnen ze zich ontspannen en herstellen van de werkstress. De medewerker bouwt daarnaast een buffer op om toekomstige werkstress het hoofd te bieden. Regelmatig vakantie nemen is daarom erg belangrijk.

Stimuleer je mensen dus om vakantie op te nemen. Als HR-adviseur hoor ik regelmatig dat medewerkers forse ‘stuwmeren’ aan verlofdagen hebben openstaan. Daar schrik ik altijd een beetje van, omdat ik weet welke risico’s dit oplevert voor de medewerker én voor het bedrijf. Stap één is het gesprek met elkaar aan te gaan. Misschien heeft je medewerker het gevoel geen tijd te hebben om vakantie op te nemen, of vindt hij het lastig zijn werk over te dragen. Ook komt het voor dat de medewerker, al dan niet terecht, het idee heeft dat zijn werkgever liever niet heeft dat hij vakantie opneemt. Maak dit bespreekbaar.

Ook de wetgever helpt een handje. Een medewerker heeft wettelijk recht op tenminste vier keer zijn wekelijkse arbeidsduur aan vakantietijd per jaar. Voor deze wettelijke vakantiedagen geldt dat hij ze uiterlijk zes maanden na afloop van het jaar waarin ze zijn opgebouwd moet hebben opgenomen, anders vervallen de dagen. Met deze regeling kunnen werkgevers hun medewerkers stimuleren regelmatig vakantie op te nemen. Maar let op: dit geldt alleen voor de wettelijke vakantiedagen.

Daarnaast kunnen in een cao, via een bedrijfsreglement of in de arbeidsovereenkomst aanvullende vakantiedagen worden toegekend. Dit zijn de zogenaamde bovenwettelijke vakantiedagen. Over bovenwettelijke vakantiedagen kunnen in de cao of arbeidsovereenkomst aparte afspraken worden gemaakt.

Ik wens iedereen een fijne, gezonde en ontspannen vakantie toe. En onthoud: je kunt het wel gebruiken!