Tips om pesten op de werkvloer tegen te gaan

12 augustus 2020

Wist jij dat het de week tegen pesten is? Bij pesterijen denk je al snel aan getreiter op het schoolplein of in de klas, maar er wordt óók gepest op de werkvloer. Je herkent het misschien wel binnen je eigen bedrijf: er worden grapjes gemaakt of je maakt zelf een grapje. Hier ligt echter wel een risico verborgen, want wanneer ziet iemand het als een grapje en wanneer ervaart iemand het als pesten?

Pesten is niet altijd een doelbewuste actie van een persoon. Vaak begint het als grapje. En ook al lachen mensen misschien mee met de rest, toch kan het best zo zijn dat de ‘grap’ helemaal niet gewaardeerd wordt. Toch, het is niet makkelijk om aan te geven dat je getuige bent van pesterijen of zelf gepest wordt. Als werkgever is het dus lastig om hier de juiste balans in te vinden.

Uit onderzoek blijkt dat één op de tien mensen slachtoffer is van pesten op de werkvloer. Daarbij zorgt pesten voor 900 miljoen aan loondoorbetaling door middel van verzuim. Van de medewerkers die zich gepest voelen, verzuimt uiteindelijk 35 procent met een burn-out. Een ander feit is dat één op de vijf medewerkers behoefte heeft aan eventuele (aanvullende) maatregelen tegen pesten, intimidatie, agressie of geweld op de werkvloer. Hier ligt een taak voor jou als werkgever.

Wat kun jij doen tegen pesten op de werkvloer?

Je vraagt je nu vast af hoe pesten op de werkvloer kan worden verholpen. Jij, als werkgever, speelt hier zelf een belangrijke rol in. Als werkgever kun je beleid opstellen waarin duidelijke sancties, zoals schorsingen of officiële waarschuwingen, staan op overtredingen die door medewerkers begaan worden. Uit onderzoek blijkt dat een zero tolerantie-beleid op een preventieve manier zinvol is tegen pesten op de werkvloer. Als werkgever ben jij zelf het uithangbord van je eigen beleid. Geef dus altijd het goede voorbeeld.

Het is van belang dat jij in verbinding blijft staan met jouw medewerker en dat ze je vertrouwen. Als werkgever is het verstandig om een cultuur binnen het bedrijf te creëren waar de medewerkers zich durven uit te spreken tegenover leidinggevenden en collega’s. Vind je het lastig om deze rol als vertrouwenspersoon te vervullen? Dan is het raadzaam een interne of externe vertrouwenspersoon aan te stellen. Als medewerkers iets dwarszit, kunnen zij contact opnemen met deze persoon.

Door een assertieve houding aan te nemen als ondernemer, zorg je ervoor dat je opkomt voor je eigen beleid en mensen aanspreekt op gedrag dat jij niet accepteert. Neem als leidinggevende de verantwoordelijkheid en spreek pester(s) aan op hun gedrag. Laat het binnen jouw organisatie niet te ver komen en grijp tijdig in.

De optimale medewerkersbeleving

Goede verbinding met je medewerkers heeft een positieve invloed op hun medewerkersbeleving. Dit kan bijdragen aan het verminderen van pesten op de werkvloer. En minstens zo belangrijk: een goede verbinding verbetert de werksfeer! Een goede werksfeer zorgt ervoor dat medewerkers met meer plezier op het werk verschijnen en dit uitstralen. De productiviteit gaat omhoog en het verzuim neemt af. Een duidelijk beleid tegen pesten laat zien dat jij als werkgever opkomt voor iedere medewerker. Dit draagt bij aan een cultuur van vertrouwen, betrokkenheid en waardering.

Onze collega Lukas van Middelaar schreef ook een blog over medewerkersbeleving