Tijd voor ontwikkeling!

Auteur: Marian van Vliet

29 juli 2016

Ontwikkeling van mensen is belangrijk, want ontwikkeling staat voor groei! Een goede manier van ontwikkelen is bijvoorbeeld het volgen van een beroepsopleiding.

Om nuttige praktijkervaring op te doen, kunnen studenten of werknemers die een opleiding gaan volgen alvast via een werkleerplaats ‘snuffelen’ aan de praktijk. Dit heeft uiteraard voordelen voor de leerling, maar ook voor de werkgever, omdat zij op deze manier blijven beschikken over beter opgeleide arbeidskrachten die goed zijn voorbereid op de arbeidsmarkt.

De overheid stimuleert werkgevers dan ook om leerwerkplaatsen aan te bieden aan leerlingen, studenten en werknemers. Een voor werkgevers interessante regeling is de relatief nieuwe ‘subsidie Praktijkleren’. Deze regeling is bedoeld voor bedrijven die een praktijkleerplaats of werkleerplaats aanbieden. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die de werkgever maakt bij het begeleiden van een leerling of student. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, kan een subsidie van maximaal € 2.700,- per leerling, per leerwerkplek worden ontvangen.

Het aanvragen van de subsidie kan via eLoket op RVO.nl. Voor de aanvraag is een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 1 nodig. Let er wel op dat de aanvraag pas na afloop van het schooljaar kan worden ingediend, vanaf het moment dat de begeleiding in het betreffende studiejaar is afgelopen! De aanvraagperiode is van 2 juni tot en met 15 september 2016 (17.00 uur) voor het studiejaar 2015-2016. Er kan geen subsidie meer worden aangevraagd over eerdere studiejaren.

Wij kunnen overigens helpen met een dergelijke subsidieaanvraag. Doordat wij hiermee inmiddels een aantal jaar ervaring hebben, kunnen we snel toetsen of de situatie aan de voorwaarden voldoet en de volledige aanvraag daarna verzorgen. Neem gerust eens contact met ons op. Wij maken graag even tijd!