Subsidieregeling praktijkleren start op 2 juni

22 juni 2023

Investeer in de toekomst met praktijk- en werkleerplaatsen

Vanaf 2 juni is de Subsidieregeling praktijkleren weer beschikbaar voor werkgevers. Wil je als werkgever een praktijk- of werkleerplaats aanbieden zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? Kijk dan of je in aanmerking komt voor de Subsidieregeling praktijkleren. De Subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die je maakt voor de begeleiding van een leerling of student. Ook de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio) komen voor subsidie in aanmerking.

Doelgroep Subsidieregeling praktijkleren

De subsidieregeling is bedoeld voor:

  1. Kwetsbare groepen voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is;
  2. Studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;
  3. Wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Niet elke opleiding, onderwijsvorm of leerweg komt in aanmerking. De voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen, verschillen per onderwijscategorie. De RVO legt deze voorwaarden uit. 

Aanvraag indienen bij de RVO

De aanvraag dien je in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op de website van de RVO staan alle voorwaarden per onderwijscategorie. Subsidie aanvragen is mogelijk vanaf vrijdag 2 juni a.s. vanaf 9.00 uur. De subsidieregeling sluit op vrijdag 15 september 2023 om 17.00 uur.

Wij kunnen deze aanvraag ook voor jou regelen. Neem hiervoor contact op met je vaste contactpersoon van de afdeling P&S. Let op! Voor het indienen van de aanvraag is eHerkenning nodig (minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3).

Wanneer er wordt voldaan aan de voorwaarden, wordt er een subsidie uitgekeerd van maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. De RVO neemt alle op tijd ingediende aanvragen in behandeling. Als er meer subsidie wordt aangevraagd dan beschikbaar is in een onderwijscategorie, dan wordt het budget evenredig over de ingediende aanvragen in die categorie verdeeld. Uiterlijk 30 december 2023 ontvang je een besluit over jou aanvraag van de RVO. 

Administratie bijhouden

Tijdens de begeleidingsperiode moet je als werkgever een administratie bijhouden. Daarvoor moet je van elke leerling of student in het bezit zijn van de praktijkleerovereenkomst en de aanwezigheids- en begeleidingsadministratie vastleggen. Deze moet je op verzoek kunnen verstrekken. De RVO voert steekproefsgewijs controles uit.

Heb je hulp nodig bij het indienen van je subsidieaanvraag of wil je weten of je in aanmerking komt voor subsidie? Neem contact op met je contactpersoon bij P&S of informeer naar de mogelijkheden via 088 3210800 of info@bentacera.nl

 

Meer weten over personeel?

Lees ook onze andere blogs of neem direct contact met ons op!

 

Plan een kennismaking in!

Oproepcontracten zijn nog altijd populair bij werkgevers. Maar er zijn veel zaken om rekening mee te houden om de flexibiliteit van deze contracten in stand te houden.

Hoe zorg jij voor tevreden medewerkers die hun werk goed en met plezier uitvoeren? Lees alles over de mogelijkheden van een MTO binnen jouw organisatie!

Een transitievergoeding is een financiële vergoeding die de werknemer kan gebruiken voor de overstap naar een nieuwe baan. Wil je hier meer over weten? Lees onze blog hier!

Wat doe je als een medewerker niet aan de verwachtingen voldoet? Ontdek hoe je adequaat reageert in ons artikel. We bespreken alles over het verbetertraject en de wettelijke verplichtingen waar je als werkgever mee te maken hebt.

Benieuwd naar het geheim achter een soepel draaiende organisatie? In dit profiel komen taken, verantwoordelijkheden en vaardigheden samen om een gestroomlijnde werkomgeving te creëren.