Slim investeren in je medewerkers doe je met de SLIM subsidie!

13 maart 2023

Stel je hebt een medewerker in dienst die prima functioneert en toe is aan een volgende stap, maar nog niet helder heeft wat zij/hij nu echt wil. Jij wil dit graag stimuleren, maar dat past niet in de begroting. Dan is SLIM iets voor jou!

SLIM staat voor ‘Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen’. Daarmee wil de overheid leren en ontwikkelen ook in het mkb stimuleren. De subsidie heeft als doel om het blijven ontwikkelen van personeel gemakkelijker te maken. Investeren in je personeel is investeren in hun toekomst maar ook in de ontwikkeling van jouw bedrijf.

In 2023 kunnen mkb-bedrijven subsidie aanvragen in de volgende periodes:

  • De eerste openstelling voor aanvragen loopt van 1 maart t/m 30 maart 2023.
  • De tweede openstelling loopt van 1 september t/m 28 september 2023.

De aanvraagperiode voor samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector loopt van 1 juli tot en met 27 juli 2023.

Waar kun je de subsidie voor inzetten?

In de regeling zijn vier activiteiten genoemd waar je als ondernemer een subsidie voor kunt aanvragen. Deze activiteiten zijn:

1. Doorlichting van de onderneming
Als ondernemer kan je een subsidie aanvragen om een externe adviseur in te schakelen, die je bedrijf doorlicht. Deze maakt dan een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan.

2. Loonbaan- en ontwikkeladviezen
Een loopbaanadviseur gaat in gesprek met een van de medewerkers. Ze starten samen een traject op waarin gekeken wordt naar het huidige werk én het toekomstperspectief van de medewerker. Competenties en kwaliteiten worden inzichtelijk gemaakt en gebruikt om invulling te geven aan de toekomst. Voor jou als werkgever is dit vervolgens weer mooie input voor het strategische personeelsbeleid.

3. Een aanpak ontwikkelen om medewerkers aan te moedigen zich verder te ontwikkelen
De subsidie kun je ook inzetten voor ondersteuning bij het opzetten van een methode die werknemers stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk. Denk hierbij aan ‘training on the job’, een eigen academy, methodieken als taakroulatie of mentorschap of een systeem van periodieke ontwikkelingsgesprekken. Ook succesvolle projecten op dit vlak, kunnen met behulp van deze subsidie verder uitgebreid worden.

4. Het bieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg
De derde leerweg is een opleidingstraject zonder wettelijk vastgestelde urennorm of studieduur. Zo’n traject kan leiden tot een mbo-diploma, een mbo-certificaat of een praktijkverklaring. Dit brengt veel flexibiliteit met zich mee. Als ondernemer kun je een tegemoetkoming krijgen in de kosten die je maakt voor het bieden van een praktijkleerplaats.

Beschikbare subsidie

De hoogte van het subsidiepercentage van de subsidiabele kosten is onder meer afhankelijk van de grootte van de onderneming en de aard van de projecten en bedraagt in grote lijnen:

  Subsidie in percentage van subsidiabele kosten Minimale subsidiabele kosten                            Maximale subsidie                                               
Kleine onderneming 80% €5.000 €25.000
Middelgrote onderneming 60% €5.000 €25.000
Grootbedrijf 60% €5.000 €200.000
Samenwerkingsverbanden 60% €210.000 €500.000

 

De subsidieplafonds zijn in 2023 gelijk gebleven aan 2022 en bedragen € 15 miljoen voor het tijdvak 1 maart tot en met 30 maart, € 14,2 miljoen voor het tijdvak 1 september tot en met 28 september, € 17,5 miljoen voor de subsidie aan samenwerkingsverbanden en € 1,2 miljoen voor de subsidie aan grootbedrijven in het tijdvak 1 juli tot en met 27 juli.

Voorwaarden voor het aanvragen van de SLIM subsidie

De looptijd van projecten van individuele mkb-ondernemingen mag maximaal twaalf maanden duren vanaf de dag van subsidieverlening. Projecten van samenwerkingsverbanden en grootbedrijven mogen maximaal vierentwintig maanden duren vanaf de dag van subsidieverlening.

Kan ik 2 keer SLIM subsidie aanvragen?

Ja, dat is toegestaan, mits het gaat om andere activiteiten. Je kunt niet tweemaal subsidie ontvangen voor hetzelfde initiatief.

Meer weten?

Wil je meer lezen over deze regeling klik dan hier voor informatie op de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Hulp nodig?

Wij kunnen je helpen met de aanvraag, neem hiervoor contact op via onderstaand contact formulier.