Risico-inventarisatie & -evaluatie: verplicht voor iedere ondernemer met personeel

21 januari 2021

Als ondernemer loop je risico’s; dat weet jij als geen ander. Maar ken je alle risico’s? Heb jij een RI&E met plan van aanpak en zo ja, is deze wel volledig up-to-date? Als deze namelijk ergens stoffig in een hoekje ligt, is dat is niet zo best… Waarom dat zo is en hoe je hier als ondernemer het beste mee om kunt gaan, lees je in deze blog.

De RI&E is de basis van het arbobeleid met als doel om gezondheidsklachten en ongevallen te voorkomen. Dit leidt niet alleen tot minder ziekteverzuim, maar bevordert ook het werkplezier en de productiviteit. Met de RI&E breng je alle arbeidsrisico’s binnen de organisatie in kaart. Vervolgens maak je een plan van aanpak voor het beheersen van deze risico’s.

Geen RI&E of plan van aanpak? Dat kan veel geld kosten!

De Inspectie SZW kan direct boetes uitdelen als bij een controle blijkt dat je de risico’s binnen jouw organisatie niet in kaart hebt gebracht. De normbedragen voor boetes zijn maximaal respectievelijk €4.500,- voor het ontbreken van een RI&E en €3.000,- voor het ontbreken van een plan van aanpak.

De RI&E en corona

Aangezien we waarschijnlijk voorlopig nog niet van het coronavirus af zijn, is het nodig en verplicht om in de risico-inventarisatie en -evaluatie de risico’s omtrent corona en de maatregelen die je hebt getroffen om besmetting te voorkomen op te nemen. De inspectie SZW kan hier ook op handhaven. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Is de werkplek corona-proof ingericht?
  • Zijn er afspraken ten aanzien van bezoekers en/of klanten?
  • Zijn medewerkers voldoende op de hoogte van welke voorzorgsmaatregelen ze moeten nemen?
  • Is de BHV-organisatie aangepast aan het onderwerp corona?

Ook moeten nieuwe risico’s, die voortkomen uit de maatregelen omtrent corona, worden meegenomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het thuiswerken of andere, mogelijk niet corona gerelateerde, wijzigingen. Het is daarom belangrijk om jaarlijks te (laten) inventariseren of er een update nodig is.

RI&E ondersteuning vanuit Bentacera

Bentacera kan jou helpen bij de uitvoering van de RI&E. Dit bestaat uit de volgende stappen:

  • Gesprek met de Arbo-verantwoordelijke persoon of personen binnen de organisatie;
  • Gesprekken met medewerkers;
  • Rondgang op de locatie(s) en indien van toepassing enkele projectlocaties;
  • Rapportage: De knelpunten worden in matrix-vorm gerapporteerd. Per knelpunt wordt een risico-klasse en een aanbeveling gegeven.

Meer weten?

Wil je meer weten over het opstellen van de RI&E of wil je een offerte opvragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 088-3210700