Proefplaatsing: alles wat je moet weten als werkgever

21 juli 2022

Wil je een werknemer wel een kans geven, maar twijfel je of deze persoon geschikt is voor de baan? Misschien biedt een proefplaatsing uitkomst. In deze blog leggen we aan je uit wat een proefplaatsing is, hoe het zit met de vergoeding tijdens de proefplaatsing, wat je moet doen als de proefplaatsing niet bevalt of als er misbruik van de proefplaatsing wordt gemaakt.

Wat is proefplaatsing en welke vergoeding ontvang je tijdens de proefplaatsing?

Proefplaatsing, de naam zegt het eigenlijk al. Proefplaatsing houdt in dat een werknemer gedurende twee maanden bij een werkgever op proef komt draaien, mét behoud van zijn of haar uitkering. Gedurende deze periode hoeft een werkgever nog geen salaris te betalen, zodat er tijdens de proefplaatsing nog geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Wat als de proefplaatsing niet bevalt?

Bovenstaand betekent ook dat ‘ontslag’ tijdens de proefplaatsing geen verwijtbare werkloosheid is, waardoor de werknemer het recht op de WW-uitkering blijft houden. Tijdens deze twee maanden krijgt een werknemer de kans om kennis en ervaring op te doen en kan de werkgever definitief besluiten of hij deze werknemer in dienst wil nemen. Als de proefplaatsing niet bevalt, is er dus geen nood aan de man. De werknemer behoudt zijn WW-uitkering.

Misbruik van proefplaatsing

Om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van de proefplaatsing moet er een reële kans op regulier werk zijn bij het bedrijf van plaatsing. Dit is een eis voor de proefplaatsing. De werkgever moet dus vooraf schriftelijk verklaren, dat hij de intentie heeft om de werknemer na de proefplaatsing in dienst te nemen voor een periode van minimaal zes maanden.

De proefplaatsing bevalt! En dan?

Als de werknemer vervolgens daadwerkelijk in dienst treedt, mag je niet opnieuw een proeftijd afspreken. De proefplaatsing wordt beschouwd als vervanging van de wettelijke proeftijd. De proefplaatsing telt daarentegen niet mee voor de ketenregeling van arbeidsovereenkomsten. Dit betekent dat je een werknemer binnen 36 maanden drie keer een tijdelijk contract aan mag bieden. Het vierde contract wordt automatisch een contract voor onbepaalde tijd.

Zijn er uitzonderingen omtrent proefplaatsingen?

In sommige situaties kan een periode van twee maanden niet voldoende zijn om te beoordelen of een werknemer geschikt is voor de beoogde functie. In dat geval kun je bij de aanvraag van een proefplaatsing aangeven waarom jij als werkgever een langere proefperiode wenselijk vindt. De reden dient uitgebreid toegelicht te worden.

Het UWV beoordeelt vervolgens of een langere periode toegekend wordt, al zal deze nooit langer zijn dan zes maanden. De langere periode wordt alleen in uitzonderlijke situaties toegekend, bijvoorbeeld bij beperkingen, afstand tot de arbeidsmarkt of complexiteit van het werk.

Wat als de werknemer ziek wordt tijdens de proefplaatsing?

Indien een werknemer ziek wordt tijdens de proefplaatsing, dan wordt de periode verlengd met de tijd dat hij of zij ziek was. Bij vakantie van de werknemer wordt de periode van twee maanden echter niet verlengd.

Voor welke doelgroep geldt de proefplaatsing en aan welke voorwaarden moet een proefplaatsing voldoen?

Om in aanmerking te komen voor proefplaatsing gelden de volgende voorwaarden:

  • De werknemer ontvangt een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Daarbij is de verwachting dat de werknemer moeilijk zelf werk zal kunnen vinden zonder proefplaatsing.
  • De werknemer ontvangt al minstens drie maanden een WW-uitkering en zal zonder proefplaatsing moeilijk zelfstandig een baan kunnen vinden.
  • De werkzaamheden op de proefplaats sluiten aan bij de capaciteiten en mogelijkheden van de werknemer.
  • De werknemer heeft nog niet eerder bij de werkgever gewerkt of stagegelopen, tenzij er sprake is van veranderende omstandigheden die door het UWV worden gerechtvaardigd waardoor proefplaatsing mogelijk is.
  • De werkgever heeft een aansprakelijkheidsverzekering- en ongevallenverzekering afgesloten voor de werknemer.

Is de werknemer korter dan drie maanden werkloos? Dan komt hij niet in aanmerking voor een proefplaatsing. Er gelden echter enkele uitzonderingen. Wanneer de werknemer jonger is dan 27 jaar en geen startkwalificatie heeft of wanneer hij voor zijn WW-uitkering langere tijd een ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft ontvangen en niet meer kan werken in zijn oude functie kan er alsnog een proefplaatsing aangevraagd worden.

Wanneer wordt voldaan aan alle voorwaarden kan het UWV toestemming geven voor de proefplaatsing. Let op: wanneer je eigenrisicodrager bent hoeft de werknemer geen toestemming te vragen bij het UWV.

Hoe kun je een proefplaatsing aanvragen?

De werknemer vraagt zelf de proefplaatsing aan bij zijn of haar arbeidsdeskundige, samen met de werkgever. Dit kan middels het formulier ‘aanvraag proefplaatsing’ die te vinden is op de website van het UWV. Zodra de aanvraag volledig is ingediend ontvang je meestal binnen twee weken bericht of de proefplaatsing wordt toegekend.