Om- of bijscholen van medewerkers door middel van het STAP-budget

21 april 2022

Vanaf maart jongstleden kunnen werkenden en werkzoekenden jaarlijks een subsidie van maximaal € 1.000,- aanvragen bij het UWV. De subsidie wordt het STAP-budget genoemd.

STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. De subsidie is bedoeld voor opleidingen, scholing of cursussen voor kwalitatieve en arbeidsmarktgerichte scholing. Hobbymatige cursussen vallen hier namelijk niet onder. Deze subsidieregeling vervangt het systeem van fiscale aftrek voor scholing die we voorheen kenden.

De voorwaarden van het STAP-budget

Het STAP-budget wordt breed beschikbaar gesteld zodat veel mensen gebruik kunnen maken van deze nieuwe regeling. Er moet aan drie voorwaarden worden voldaan om de subsidie aan te kunnen vragen. De subsidieaanvrager:

  • is op het moment van aanvragen 18 jaar of ouder, maar jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd;
  • is EU-burger of partner van een EU-burger;
  • is verzekerd voor de volksverzekeringen;

Mensen die al recht hebben op studiefinanciering of een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en scholingskosten, hebben geen recht op een STAP-budget. In het scholingsregister van Rijksoverheid kun je controleren of de cursus, opleiding of training in aanmerking komt voor het STAP- Budget.

Aanvragen van het STAP-budget

Als de subsidieaanvrager de opleiding in het scholingsregister heeft gevonden, schrijft hij of zij zich in bij de opleider. De opleider verstrekt de aanvrager vervolgens een STAP-aanmeldingsbewijs. De subsidieaanvrager moet vervolgens het afgegeven bewijs bij de aanvraag voor het STAP-budget uploaden. Het is van belang dat de aanvraag is gedaan voordat de scholing start. De scholing moet minstens vier weken na de aanvraag en uiterlijk binnen drie maanden na het aanvraagtijdvak starten. Als je bijvoorbeeld op 1 mei het budget aanvraagt, dient de opleiding te starten na 29 mei en uiterlijk in de maand september.

Jaarlijks zijn er zes tijdvakken waarbinnen STAP-budget aangevraagd kan worden. De volgende ronde start op 1 mei 2022 om 10:00 uur. Het budget voor het eerste tijdvak was al binnen 24 uur op. Dus houd de datum en tijd goed in de gaten als je belangstelling hebt voor het STAP-budget.

Vragen of meer weten?

Hebben jij of je werknemers vragen over het STAP-budget? Neem dan gerust contact met ons op via 088-3210700 of door middel van onderstaand contactformulier. Onze adviseurs denken graag met je mee.