Nieuwe meldplicht uitbetaalde bedragen aan derden (UBD) voor loonheffingsplichtige ondernemingen

17 januari 2023

Deadline 31 januari 2023

De Belastingdienst wil meer informatie verzamelen over betalingen van ondernemingen aan particulieren. Het gaat om betalingen die bij de betreffende persoon mogelijk tot het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden behoren.

Heb je een natuurlijk persoon betaald voor werkzaamheden en diensten? Dan kan het zijn dat je de Belastingdienst moet informeren over deze betalingen. Dit valt onder de nieuwe meldplicht uitbetaalde bedragen aan derden (UBD). Voorheen, onder de IB47 regeling, lag het initiatief hiervoor bij de Belastingdienst, met deze nieuwe regeling wordt de actie bij de ondernemer neergelegd.

Wanneer is de UBD van toepassing?

Ben je ondernemer en doe je aangifte loonheffing? Dan is deze regeling vanaf 1 januari 2022 ook voor jou van toepassing. Uitbetalingen aan personen die niet in dienst zijn vallen onder deze regeling. Zoals een betaling aan een spreker voor een bijeenkomst of aan een persoon die een kleine klus voor je onderneming heeft uitgevoerd. Daarbij zijn de volgende criteria van belang:

  1. de persoon is niet bij je in loondienst;
  2. de persoon werkt niet als ondernemer of zelfstandige;
  3. voor de werkzaamheden is geen factuur uitgereikt, of er is een factuur uitgereikt zonder BTW.

Betalingen aan zelfstandigen die gebruik maken van een btw-vrijstelling moeten dus wel gemeld worden. Voor vrijwilligers geldt een uitzondering op de regeling, mits het jaarbedrag onder €1800,- blijft en het maandbedrag niet hoger dan €180,- is.

Welke informatie moet je aanleveren?

Voor het informeren van de Belastingdienst heb je de volgende informatie nodig:

  • BSN-nummer;
  • naam, adres en geboortedatum van de ontvanger;
  • de betaalde bedragen (deze mag je bij elkaar optellen) inclusief eventuele kostenvergoeding.
  • de datum van uitbetaling. Je mag ook 2022-12-31 invullen. 

Deadline en werkwijze aanleveren

De gegevens over 2022 moet je voor 1 februari 2023 bij de Belastingdienst aanleveren. Dit kan via Digipoort of via een gegevensportaal van de Belastingdienst. Heb je hier nog geen account voor? Vraag dan zo snel mogelijk een account aan, hier gaan namelijk vijf werkdagen overheen.

HEB JE VRAGEN?

Het doorgeven van de informatie aan de Belastingdienst kunnen wij helaas niet voor je overnemen. Als je vragen over de regeling hebt dan helpen we je natuurlijk graag. Neem daarvoor contact op met je relatiemanager, Peter Paul Koenders (contactgegevens vind je hiernaast) of laat je vraag achter via het onderstaande contactformulier.

Peter Paul Koenders
Partner & Relatiemanager MKB