Kom jij in aanmerking voor de Subsidie praktijkleren?

31 mei 2017

Bied jij binnen jouw bedrijf praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen aan voor leerlingen of studenten? Misschien kom je dan wel in aanmerking voor de Subsidieregeling praktijkleren!

Je kunt aanspraak maken op deze subsidie als je een praktijk- of werkleerplaats verzorgt voor:

  • Vmbo’ers die een leerwerktraject volgen voor de basisberoepsgerichte leerweg (derde en vierde leerjaar);
  • Mbo’ers die een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen;
  • Hbo’ers die een duale of deeltijdopleiding volgen op het gebied van techniek, landbouw of natuurlijke omgeving;
  • Promovendi;
  • Technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s).

Biedt jouw bedrijf een scholingsplaats voor mbo’ers die een beroepsopleidende leerweg (BOL) doen of studenten die een derde leerweg, ev-traject, e-learning of specifieke maatwerkopleiding volgen, dan kom je helaas niet in aanmerking voor deze subsidie.

Om de Subsidie praktijkleren te kunnen ontvangen, moet er per scholingsplaats een aanvraag worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van de duur van de periode waarin je begeleiding geeft en het totaal aantal subsidieaanvragen dat is ingediend. Er is een maximum bedrag aan subsidie vastgesteld van € 2.700,- per scholingsplaats per schooljaar.

Voorwaarden
Een belangrijke voorwaarde voor het ontvangen van de subsidie is dat je als erkend leerbedrijf geregistreerd staat bij Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Een andere voorwaarde is dat je administratie in ieder geval de volgende stukken bevat:

  • Praktijkovereenkomst (door alle partijen ondertekend);
  • Aanwezigheidsregistratie
  • Administratie waaruit blijkt hoe en welke kwalificaties behaald zijn;
  • Administratie waaruit de begeleiding blijkt;
  • Kopie van het diploma;

De aanvraag voor dit jaar kan vanaf 2 juni 2017 tot uiterlijk 15 september 2017 worden ingediend.

Wij helpen je graag bij de aanvraag van de Subsidie Praktijkleren. Neem gerust contact op met je contactpersoon bij Bentacera Personeel en Salaris!