Is het Friese MKB klaar voor de Employee Experience?

11 november 2019

Er was eens een medewerker, die graag fluitend naar zijn werk ging… Zo zou een HR-sprookje kunnen beginnen. In dat sprookje zou een boze werkgever kunnen zitten en een goede HR-fee, die alles met haar toverstaf in orde zou maken. Helaas hebben we geen toverstaf en ook geen quick-fix om te zorgen dat medewerkers met plezier naar hun werk gaan. Wel kunnen we het belangrijkste kapitaal de aandacht geven die het verdient door te werken vanuit de filosofie van de Employee Experience, oftewel de Medewerkersbeleving.

Wat is de Medewerkersbeleving?

Bij de Medewerkersbeleving gaat het om de beleving van jouw medewerkers bij het werken voor jouw bedrijf. De gebruikelijke HR-term daarvoor is Employee Experience. Het gaat om de reis die ze maken binnen jouw bedrijf. Van start, het zien van jouw vacature, tot finish, het moment waarop ze afscheid nemen en eventueel zelfs nog daarna.

De belangrijke punten voor een positieve Employee Experience

Het belangrijkste is dat de medewerker ervaart dat hij centraal staat, dat er aandacht is voor zijn behoeftes. Het uitgangspunt daarbij is zijn perceptie. Iemand zijn behoeftes centraal stellen, betekent overigens niet dat je hem altijd zijn zin moet geven. Je maakt keuzes die goed zijn voor je bedrijf op de lange termijn.

Voor een positieve reis binnen jouw bedrijf zijn er meerdere punten belangrijk voor je medewerkers. Denk aan zijn autonomie, bijdrage aan een (hoger) doel, ontwikkeling en waardering. Misschien verwacht je het niet, maar beloning draagt niet bij aan een positieve beleving. Tenminste, niet zolang het op orde is. Als dat niet het geval is, dan demotiveert het wel.

Wat ervaar ik bij Bentacera?
Ik ga (meestal) fluitend naar het werk. Het is voor mij heerlijk dat ik zelf mijn werkzaamheden kan indelen en op mijn eigen manier met klanten aan de slag kan gaan. Daarbij word ik door mijn team en leidinggevende gesteund en helpen we elkaar vooruit. Ik kan groeien in mijn functie, door naar een seminar te gaan of een opleiding te volgen. En aan het einde van de maand komt er een passend bedrag binnen op mijn bankrekening. Maar ik moet toegeven: het schouderklopje van een klant of collega is nog motiverender. Uiteindelijk ervaar ik echt geluk op het moment dat ik bij een klant de medewerkers en het bedrijf zie groeien, want uiteindelijk wil ik (en willen we) vanuit Bentacera adviseren en inspireren om ambities te realiseren!

Eerste stap
Als je wilt gaan werken vanuit de filosofie van de employee experience is de eerste stap weten wat er leeft onder jouw medewerkers. Dit kun je achterhalen door met ze in gesprek te gaan en/of door een medewerkerstevredenheidsonderzoek te organiseren. Daarna kun je bepalen wat er voor jouw medewerkers en bedrijf nodig is. Let op: bepaal dit zonder uit het oog te verliezen wat bij jou(w bedrijf) past. Een specialist inschakelen kan fijn zijn, omdat die immers onafhankelijk is en vaak andere zaken waarneemt dan jij (als belanghebbende).

Lang en gelukkig
Soms leven we in een sprookje, maar hoop niet op een bezoekje van de fee met haar toverstok. Neem als ondernemer de verantwoordelijkheid naar je medewerkers. Want willen we niet allemaal dat ook jouw bedrijfsverhaal eindigt met ‘En ze leefden nog lang en gelukkig’?