Nieuwe oplossingen voor oude problemen – inzetten op de gesprekkencyclus

Auteur: Yme van der Meer

26 augustus 2020

We horen en lezen steeds meer over verschillende generaties op de werkvloer, maar wat betekent dit voor jouw bedrijf? De huidige en toekomstige beroepsbevolking zal voornamelijk bestaan uit medewerkers van generatie Y, ook wel de millennials genoemd. Waar kun je als werkgever op inspelen, om zo interessant te zijn - en te blijven - voor de nieuwe generatie(s)?

Eén ding is zeker: goed op de hoogte zijn van wat er speelt bij medewerkers is bijna noodzakelijk om in te kunnen spelen op hun wensen en behoeften. Ongeacht de generatie waartoe iemand behoord. Al helemaal in de periode waarin we ons nu bevinden. Deze blog richt zich op de verbinding met jouw (toekomstige) medewerkers, bijvoorbeeld bij het houden van gesprekken.

Maar eerst, de millennial

Millennials zijn mensen die geboren zijn tussen 1985 en 2000. Doorgaans opgegroeid in een ‘beschermende’ omgeving en met een hele eigen blik op de wereld (aldus verschillende bronnen). Millennials zien nieuwe oplossingen voor oude problemen. Dit vergt een bepaalde manier van kijken, die doorgaans als anders wordt ervaren. Dit betekent niet dat zij anders zijn. Zij willen net zo hard werken als anderen, zichzelf blijven ontwikkelen en vanuit een bepaalde drijfveer ambities realiseren. Al stralen millennials nog zoveel zelfvertrouwen uit, in deze tijd ervaren ze talloze uitdagingen die zij zelf – en anderen – lang niet altijd zien. Dit maakt dat deze groep wel wat extra ondersteuning kan gebruiken. Een tool om de millennials te ondersteunen is de continue gesprekkencyclus.

Continue gesprekkencyclus

In staat zijn om op een andere manier naar zaken te kijken, maakt dat het ‘gewone’ niet altijd hoeft te werken voor millennials. Sterker nog, een ‘standaard’ jaarlijks gesprek wordt als onvoldoende ervaren. Zij prefereren in veel gevallen een continue gesprekkencyclus. Met andere woorden: blijvend de juiste aandacht.

Wat het juiste is, is per individu afhankelijk. Het gaat er niet om dat je altijd maar in gesprek bent met je medewerkers, maar juist dat je de drempel weghaalt om met elkaar in gesprek te gaan. Het gaat hierbij om een structuur in gespreksvorm, de frequentie en een focus op de zaken die voor de medewerker belangrijk zijn. Zonder het belang van de organisatie en het presteren van de medewerker uit het oog te verliezen. Bij een continue gesprekkencyclus kijk je eerder vooruit dan achteruit. De focus ligt hierdoor meer op korte termijn doelstellingen en in het verlengde daarvan op de ontwikkeling en waardering van een medewerker.

Wat levert het op?

Het helpt jouw medewerkers – niet alleen millennials, maar alle medewerkers hebben hier profijt van - sneller en doelgerichter stappen te zetten, om van daaruit beter te presteren en zichzelf sneller te ontwikkelen. Daarnaast geeft het jou als ondernemer beter zicht op wat er speelt. Hierdoor kun je eerder inspelen op kansen en mogelijkheden. En niet onbelangrijk, het biedt je de mogelijkheid om vaker bij te sturen, waardering uit te spreken, feedback te geven en feedback te krijgen.
 
In een krappe arbeidsmarkt is het belangrijk dat je meer biedt dan alleen goede arbeidsvoorwaarden. Medewerkers, en met name millennials, vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de samenleving en ergens bij te horen. Een werkgever die dit uitstraalt en een helder doel voor ogen heeft, is voor hen aantrekkelijk. Met alleen goede voorwaarden en een gesprekkencyclus ben je er nog niet. Het gaat om meer dan alleen verbinding; het gaat om de beleving van jouw medewerkers bij jou als werkgever (lees hierover meer in de blogs van Team HR).

Samengevat:

  • Als werkgever toon je betrokkenheid. Het draagt bij aan betrokken en gemotiveerde medewerkers, wat weer kan leiden tot betere prestaties.
  • Een positief werkgeversimago, gericht op persoonlijke groei en ontwikkeling, draagt bij aan het boeien en binden van medewerkers (waaronder millennials).
  • Een hogere loyaliteit van jouw medewerkers.
  • En, wie weet ontstaan er uit de kortcyclische gesprekken geniale oplossingen voor oude problemen.