Hoe het personeelsbeleid jouw bedrijf sterker maakt

Auteur: Marian van Vliet

27 april 2022

Soms vragen mensen mij wat ik doe en dan antwoord ik dat ik HR-adviseur ben. Aan de reacties die ik dan krijg merk ik dat ze vaak niet goed weten wat mijn baan inhoudt. Ik leg dan uit dat ik mij bezighoud met het opzetten, optimaliseren en uitvoeren van het personeelsbeleid van bedrijven. Maar ook dat is voor veel mensen toch een vaag begrip. Dat is natuurlijk ook wel een beetje logisch omdat personeelsbeleid maatwerk is en op allerlei manieren binnen bedrijven (on)zichtbaar is.

Kort gezegd omvat het personeelsbeleid van een onderneming alle acties en maatregelen die zijn bedoeld om de arbeid binnen het bedrijf zo te organiseren, dat het helpt de doelstellingen van de organisatie te verwezenlijken. Zelf ben ik van mening dat (hoe kan het ook anders…) een goed personeelsbeleid een belangrijk onderdeel is van het organisatiebeleid en dat het zowel de ondernemer als zijn medewerkers veel kan opleveren.

Waarom een personeelsbeleid?

Nu ben je misschien benieuwd waarom je een passend personeelsbeleid zou willen. Mijn ervaring is -en dit komt ook uit talloze onderzoeken naar voren- dat een goed personeelsbeleid de ondernemer meer grip op de personeelszaken geeft en daarmee ook meer rust. Daarnaast levert een passend beleid gemotiveerder, gelukkiger en betrokkener personeel op. Onderzoek toont aan dat medewerkers hierdoor productiever zijn, minder vaak verzuimen, er minder verloop is en de klanttevredenheid hoger is. Ook zorgt een goed personeelsbeleid ervoor dat je aantrekkelijker bent als werkgever op de arbeidsmarkt.

Voor een goed personeelsbeleid moet je naar verschillende zaken kijken. Grofweg kun je uitgaan van alle zaken die je regelt voor personeel, op het gebied van hun instroom, doorstroom en uitstroom. Onderwerpen die daarbij aan de orde moeten komen zijn bijvoorbeeld:

  • werving en selectie;
  • het beloningssysteem;
  • opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden;
  • doorgroei;
  • verzuim;
  • pensioen;
  • ontslag;
  • wet- en regelgeving.

Dit is overigens slechts een kleine greep uit alle onderdelen die, mits goed ingericht en op elkaar afgestemd, bijdragen aan de organisatiedoelen van jouw bedrijf.

Hoe begin je hiermee?

Belangrijk is om allereerst te weten waar je bedrijf voor staat en wat de organisatiedoelen zijn. Je kijkt daarnaast naar hoe je personeelsbeleid nu is ingericht en waar aanpassingen nodig zijn om het beleid aan te laten sluiten op waar je bedrijf voor staat en wat het nodig heeft om doelen te bereiken. Check ook in hoeverre je voldoet aan wet- en regelgeving, het bieden van een veilige en gezonde werkplek, of medewerkers eerlijk en passend worden beloond, hoe afspraken zijn vastgelegd, hoe het zit met scholing en ontwikkeling, hoe je omgaat met verzuim, hoe digitaal je personeelsproces is, etcetera. Zet dit soort zaken eens voor jezelf op papier en betrek eventueel ook je medewerkers hierbij.

Het is heel begrijpelijk als je je nu afvraagt hoe je dit dan precies moet aanpakken en waar je de tijd vandaan moet halen. Tijdens gesprekken met ondernemers hoor ik deze twijfels vaak en dat is natuurlijk logisch. Je hebt tenslotte al zoveel ballen in de lucht te houden. Het kan helpen om hier hulp bij te vragen van iemand met verstand van zaken op personeelsgebied. Zo iemand kan voor jou fungeren als een vraagbaak, een sparringpartner en als stok achter de deur.

Zoek de gewenste richting

Toch begint een goed personeelsbeleid, net als elke reis, met een eerste stap in de gewenste richting. Deze stap is voor jezelf bedenken wat je wilt met je personeelsbeleid.

Vragen of meer weten?

Heb je vragen of wil je eens (vrijvblijvend) van gedachten wisselen met een HR-specialist van Bentacera? Neem dan contact op via 088-3210700 of door middel van onderstaand contactformulier. 

Belangrijk om te weten! Momenteel is de MKB Voucher ook weer actief. De MKB Voucher is een regeling die financiële ondersteuning biedt voor ondernemers, gevestigd in Friesland, die hun bedrijf willen ontwikkelen en/of innoveren. Maar ook is deze Voucher voor ondernemingen die willen investeren in het opzetten of optimaliseren van het HR-beleid.