Het laatste uur heeft geslagen voor de tijd-voor-tijd regeling

07 januari 2020

Worden er in jouw onderneming overuren gemaakt en betaal je deze uit of registreer je deze als tijd-voor-tijd? Dan gaat er vanaf 1 januari 2018 iets veranderen. 

Wil je weten wat de regelgeving in 2019 betekent? Lees er alles over in ons nieuwste tijd-voor-tijd blog.

Vakantietoeslag over overwerk/meerwerk

Vanaf 1 januari 2018 moet over overwerk of meerwerk verplicht vakantietoeslag worden betaald.

Alleen wanneer de onderneming onder een cao valt met een afwijkende bepaling is er geen vakantietoeslag over overwerk of meerwerk verschuldigd. Belangrijk om te weten is dat er geen overgangsregeling komt voor overwerkuren die zijn opgebouwd vóór 1 januari 2018. Staan er nog overuren of meerwerk van 2017 of eerder, dan kun je overwegen om deze vóór 31 december 2017 uit te betalen of op te laten nemen. Bij uitbetaling na 1 januari 2018 is het verplicht om vakantietoeslag over alle overuren te betalen.

Afschaffing tijd-voor-tijd

Wil je in 2018 nog gebruik maken van een tijd-voor-tijd regeling en val je niet onder een cao-regeling met een dergelijke bepaling, dan is dit alleen nog mogelijk met een schriftelijke overeenkomst tussen werkgever en medewerker. Vanaf 1 januari 2019 is er zelfs helemaal geen uitzondering meer mogelijk als je niet onder een cao-regeling valt. Val je wel onder een cao, dan kun je alleen nog gebruik maken van een tijd-voor-tijd regeling als de extra tijd binnen datzelfde jaar weer wordt opgenomen.

Uitbetaling volgens het wettelijk minimumloon

Vanaf 1 januari 2018 moet je bij uitbetaling minstens het wettelijk minimumloon betalen over alle gewerkte uren.

Voorbeeld:
Het wettelijk minimumloon voor iemand van 22 jaar of ouder is vanaf januari 2018 € 9,11 per uur bij een 40-urige werkweek. Stel de medewerker verdient € 10,- bruto per uur en werkt normaal gesproken 40 uur per week. Wanneer deze werknemer een keer 50 uur werkt, mag de overige 10 uur niet worden gecompenseerd in betaalde vrije tijd. Dit komt omdat het totaal dat de medewerker betaald krijgt minder is dan het wettelijk minimumloon (€ 400,- gedeeld door 50 = € 8,00).

Stukloon
Betaal jij je medewerkers op basis van stukloon? Ook dan ben je verplicht om per 1 januari 2018 voor ieder gewerkt uur gemiddeld minstens het wettelijk minimumloon te betalen.