Bentacera Belastingdossier 2023: DGA de dupe van kabinetsplannen

12 oktober 2022

Deze blog is geschreven door: Jebbe Juk.

Tijdens Prinsjesdag heeft het kabinet de nieuwe belastingplannen gepresenteerd. Een combinatie van wijzigingen raakt de directeur-grootaandeelhouder (DGA) flink in de portemonnee. In deze blog laten wij zien wat de verschillende tariefsverhogingen betekenen voor de DGA die daardoor in 2024 flink meer belasting betaalt dan in 2022.

Vennootschapsbelasting

Ten eerste beperkt het kabinet met ingang van 2023 de schijf voor het lage tarief in de vennootschapsbelasting (VPB) van € 395.000 naar € 200.000. Bovendien wordt Het belastingtarief over dit deel van de winst verhoogd van 15% naar 19%, het hoge tarief blijft 25.8%. Halvering van de schijf onder gelijktijdige verhoging van het tarief met ongeveer een kwart heeft een aanzienlijk effect.

Inkomstenbelasting

Naast de wijzigingen in de vennootschapsbelasting wordt ook de systematiek in box 2 van de inkomstenbelasting (aanmerkelijk belang) aangepast. Voor het eerst wordt hier een schijvensysteem geïntroduceerd. Waar een DGA in 2022 over een dividenduitkering 26.9% aan belasting betaalt,  is dit met ingang van 2024 aangepast naar een tarief van 24.5% voor de eerste 67.000 en 31% over alles daarboven. Bij hoge dividenduitkeringen kan dit een forse lastenverhoging opleveren. Voor DGA’s met een fiscale partner geldt overigens dat de eerste schijf van 67.000 tweemaal kan worden toegepast en dat dus € 134.000 tegen 24.5% wordt belast.

Gevolgen

Per saldo houdt de DGA in 2024 netto een stuk minder over dan in 2022. Dit blijkt duidelijk uit onderstaande vergelijking.

  2022 2024 2024 met fiscaal partner
Belastbaar resultaat B.V. €395.000 €395.000 €395.000
Te betalen VPB 15% - €59.250 €0 €0
Te betalen VPB 19% €0 - €38.000 - €38.000
Te betalen VPB 25,8% €0 - €50.310 - €50.310
Totale VPB last - €59.250 - €88.310 - €88.310
Netto resultaat €335.750 €306.690 €306.690
AB heffing - €90.317 - €90.719 - €86.364
Netto ontvangst DGA €245.433 €215.971 €220.326
Totale belastinglast €149.567 €179.029 €174.674

 

Als de B.V. een belastbare winst heeft van € 395.000, blijft in 2022 netto € 245.433 over voor de DGA. In 2024 is over dezelfde belastbare winst bijna € 30.000 meer belasting verschuldigd, dit komt neer op een toename van de belastingdruk van bijna 20%!

Conclusie

Als DGA ben je in de toekomst veel meer belasting verschuldigd dan nu het geval is. Mochten er in de B.V. nog liquiditeiten of andere vermogensbestanddelen zitten die je in de toekomst naar privé wilt halen dan kan het verstandig zijn om hiermee te plannen.

Mocht je hier vragen over hebben? Neem dan gerust contact met ons op via 088-3210800 óf door middel van onderstaand contactformulier.