De WerkgeverScan: helderheid en inzicht in jouw bedrijf

02 juni 2021

Als werkgever ben je snel in de waan van de dag bezig en sta je niet altijd stil bij belangrijke onderwerpen rondom het werkgeverschap.

Heb jij als werkgever het overzicht?

Als je eens achteroverleunt en stilstaat bij wat er over zes of 12 maanden moet gebeuren, beschik jij dan op dit moment over de juiste inzichten? Weet jij wat je te wachten staat? Heb jij dan op dit moment genoeg, en de juiste, kennis aan boord om de opdrachten met succes af te ronden en de kansen in de markt te benutten?
 
Of een verdere horizon: waar sta jij als werkgever over vijf jaar met je bedrijf? Wie/wat heb je hierbij nodig? Welke kansen gaan zich voordoen? Waar moet je als werkgever voor op de hoede zijn?

Maar ook praktische zaken spelen een belangrijke rol: hoe is je pensioen en dat van jouw medewerkers geregeld? Hoe kan je voorkomen dat jouw medewerker uitvalt? Hoe zorg je voor blije en tevreden medewerkers, waardoor de uitstroom beperkt blijft en je gezamenlijk het beste in de organisatie naar boven haalt om je klanten zo optimaal mogelijk te bedienen?

Oftewel, als werkgever wil je tijdig signaleren welke kansen er liggen om te groeien of om je bedrijf te ontwikkelen door de juiste keuzes te maken t.a.v. instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers.

De WerkgeverScan

Bij Bentacera geloven wij in de kracht van helderheid. Als je inzicht hebt in waar je met je bedrijf en je medewerkers naartoe wilt, kun jij als werkgever gefundeerde beslissingen nemen.

Om jou als werkgever te helpen om inzicht te krijgen, heeft Bentacera de WerkgeverScan ontwikkeld. De WerkgeverScan is kosteloos en creëert waardevolle inzichten in de volgende onderwerpen:

 • Bedrijfsoptimalisatie; hoe kan jij je bedrijf optimaal ontwikkelen en toekomstbestendig maken? Welke rol heb jij daarin?
 • Digitalisering & Data; hoe kun jij deze benutten?
 • Salarisverwerking; de basis moet op orde zijn!
 • HRM; wat kan jou helpen het meeste uit je belangrijkste kapitaal te halen?
 • Arbo & Verzuim; hoe voorkom je verzuim?
 • Pensioen; hoe help je medewerkers een goed pensioen op te bouwen? Attendeer jij je medewerkers op de belangrijke keuze die ze vroegtijdig moeten maken?
 • Arbeidsrecht; ben ik mij bewust van de juridische risico's die mijn bedrijf loopt?

Aan de hand van verschillende stellingen zal er per onderwerp een gemiddelde score ontstaan. Aan het einde van de WerkgeverScan ontvang jij als werkgever een gepersonaliseerd rapport met daarin een toelichting op de score. De WerkgeverScan geeft een goed beeld van hoe jij als ondernemer naar jouw eigen bedrijf kijkt en waar de kansen en mogelijkheden voor jouw bedrijf liggen.

De MedewerkerScan

Naast de WerkgeverScan bieden wij ook Medewerkersscan aan. Deze Medewerkersscan bestaat uit een vragenlijst die onder jouw medewerkers wordt afgenomen en richt zich op de volgende onderwerpen:

 • Hoe ervaren medewerkers het werken bij jouw bedrijf?
 • Hoe is de relatie tussen medewerker en leidinggevende?
 • Hoe tevreden zijn de medewerkers?
 • Hoe ervaren medewerkers de veiligheid op het werk?
 • Wat is de ervaring met de werkomgeving?

De uitkomsten van de WerkgeverScan in combinatie met de uitkomsten van de Medewerkersscan zorgen voor optimaal inzicht in de sterke punten van jouw bedrijf, maar tonen ook aan waar de kansen en bedreigingen voor jouw bedrijf liggen. Vanuit hier weet jij als werkgever precies waar mogelijkheden liggen om jouw bedrijf verder te ontwikkelen.

Lijkt dit jou interessant en zou je hier graag meer over willen weten? Neem dan contact op via onderstaand formulier óf stuur een email naar werkgeverscan@bentacera.nl.

Een van onze adviseurs zal vrijblijvend met jou de WerkgeverScan en Medewerkersscan bespreken.