De spelregels rondom een bedrijfsongeval

11 november 2019

Het zal je maar gebeuren. Iedereen is druk aan het werk en in de waan van de dag en ineens hoor je dat een van je medewerkers een ongeval heeft gehad. Natuurlijk zorg je in de eerste plaats voor je medewerker, dat is het allerbelangrijkste! Schakel de BHV’ers in, bel (indien nodig) 112 en zorg voor ieders veiligheid. En nu we het toch over de BHV’er hebben… Zijn deze wel aanwezig binnen jouw organisatie? Is de RI&E opgesteld en up-to-date? In deze blog leg ik je de ‘spel’regels uit, alhoewel… een spel is het natuurlijk niet, maar duidelijke wet- en regelgeving is er zeker!

Onze Casemanagers Verzuim maken bij een ziekmelding met enige regelmaat mee dat er sprake is geweest van een arbeidsongeval. Dit is heel belangrijk om te weten, want je hebt als werkgever de verplichting om direct een melding bij de Inspectie SZW te doen als er sprake is van:

  • (blijvend) letsel
  • ziekenhuisopname
  • dodelijke afloop

Als het minder ernstig is - of lijkt - dan hoef je geen melding te doen bij de Arbeidsinspectie, maar volstaat een interne notitie.

Hoe meld je een bedrijfsongeval?

Je belt met het nummer: 0800-5151. De Inspectie SZW is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar. Meld het ongeval direct! Als je dit niet doet, dan overtreed je de Arbeidsomstandighedenwet en riskeer je een forse boete.

De inspectie SWZ registreert alle belangrijke informatie en bepaalt of er een arbeidsongevallenonderzoek moet plaatsvinden. Het ongevallenonderzoek wordt zo spoedig mogelijk gedaan. Belangrijk is om de ongevalssituatie zoveel mogelijk ongemoeid te laten. Je bent als werkgever verplicht om volledig mee te werken aan het onderzoek.

Wat als het niet gelijk duidelijk is dat er sprake is van een ziekenhuisopname of blijvend letsel? In sommige gevallen komt dit pas later aan het licht. In die gevallen dien je het ongeval alsnog (en met spoed!) te melden. Daarnaast moet je ook de ongevallen van personen die onder jouw gezag werken melden. Denk aan bijvoorbeeld zzp’ers en uitzendkrachten.

Het is belangrijk om goed te weten wie er binnen jouw organisatie aanwezig is, hiervoor kun je denken aan een gastenboek (in- en uitschrijving).

De boete voor een bedrijfsongeval dat niet direct wordt gemeld

De boete is afhankelijk van een aantal factoren, die in de beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving zijn uitgewerkt. De overtredingen zijn ingedeeld in zeven categorieën normbedragen, die variëren van €340,- tot en met €13.500,-. Daarnaast geldt een boetenormbedrag van maar liefst €50.000,-wanneer een werkgever een arbeidsongeval NIET DIRECT meldt en waarbij de toezichthouder geen onderzoek meer kan verrichten. Uitgangspunt hierbij zijn werkgevers met vijfhonderd werknemers of meer. Bij minder werknemers volgt een correctie in de normbedragen. Meer weten? Kijk eens op de website van de Inspectie SZW.

Wie betaalt eigenlijk de kosten bij letselschade?

Je werknemer heeft letsel opgelopen en dat wordt letselschade genoemd. Vormen van letselschade zijn medische kosten en reiskosten, maar ook inkomensverlies. Daarnaast kun je te maken krijgen met immateriële schade, bijvoorbeeld leed en ongemak.

Als werkgever kun je door je werknemer aansprakelijk gesteld worden. Het is belangrijk dat je verzekerd bent voor arbeidsongevallen door middel van een bedrijfsongevallenverzekering. En dan is er ook nog de mogelijkheid tot regres. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met je verzuim/verzekeringsadviseur.

Ben jij als werkgever RI&E plichtig?

Ja! Goede arbeidsomstandigheden en een veilige werkplek zijn de verantwoordelijkheid van de werkgever. De RI&E is sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers, met als verplicht onderdeel het plan van aanpak. Heb je een organisatie met ten hoogste 40 uur arbeid per week (alle werknemers) dan ben je ook verplicht een RI&E op te stellen. Je kunt dan gebruik maken van een branche RI&E-instrument.

Indien een inspecteur een controle uitvoert en om de RI&E vraagt en je kunt deze niet overhandigen, dan kun je een boete verwachten. Bij onvolledigheid van de RI&E krijgt je eerst een waarschuwing.

Klik hier voor meer informatie over RI&E bij Bentacera

Zijn er nog meer wettelijke verplichtingen?

Jazeker! Een andere wettelijke verplichting vanuit de Arbowet is de aanwezigheid van bedrijfshulpverleners (BHV’ers) op de werkvloer. Een taak van de BHV’er is om letsel en schade te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Zij komen dus in actie wanneer de veiligheid of gezondheid van werknemers en bezoekers gevaar loopt. Als je een klein bedrijf hebt dan kun je als werkgever zelf de BHV’er zijn. Het aantal BHV’ers is niet wettelijk vastgelegd, maar wordt bepaald met gegevens uit de RI&E. De BHV’ers worden regelmatig geschoold, zodat hun kennis op peil blijft.

Kortom, het is belangrijk om zaken op orde te hebben met betrekking tot de veiligheid binnen jouw organisatie. Zorg dat de RI&E up-to-date is, zorg voor geschoolde BHV’ers en weet wat er speelt binnen jouw bedrijf, zodat je adequaat kunt handelen op het moment dat het nodig is. Bij twijfel: altijd direct deskundige hulp inschakelen.

Meer weten over onze Arbo & Verzuim dienst, klik dan hier