De risico’s van het zelf opstellen van arbeidsovereenkomsten

17 juli 2020

Op internet zijn verschillende (gratis) modellen te vinden om zelf een arbeidsovereenkomst op te stellen. Het zelf opstellen van een arbeidsovereenkomst kan echter voor veel problemen zorgen. Hieronder licht ik nader toe welke risico’s je loopt als je een standaardmodel arbeidsovereenkomst van het internet gebruikt en neem ik een aantal van de ‘addertjes onder het gras’ met je door.

Ongeldige proeftijd

De wet kent verschillende bepalingen waarvan niet of slechts gedeeltelijk mag worden afgeweken in een arbeidsovereenkomst (ook wel arbeidscontract genoemd). Een voorbeeld hiervan is de wettelijke proeftijd. De wet of cao bepaalt hoelang een proeftijd mag zijn. Dit wordt bijvoorbeeld onder andere bepaald door de duur van de arbeidsovereenkomst. Als in de arbeidsovereenkomst een proeftijd wordt opgenomen die langer is dan toegestaan, is er juridisch gezien geen proeftijd overeen gekomen. Een werknemer zou in dat geval dus ook geen proeftijdontslag kunnen nemen of krijgen. De modelovereenkomsten die te vinden zijn op het internet lichten ondernemers vaak niet in over dit risico.

Ontbreken tussentijds opzegbeding

Ook het ontbreken van bepalingen aan de arbeidsovereenkomst kan grote gevolgen hebben voor jou en je onderneming. Zo is het verstandig om een zogenoemd ‘tussentijds opzegbeding’ op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Zonder zo’n beding kan een arbeidsovereenkomst die is aangegaan voor een bepaalde duur (bijvoorbeeld een jaar) niet tussentijds worden opgezegd. Als een werknemer niet voldoende presteert, blijf je dus tot de einddatum van de arbeidsovereenkomst aan deze werknemer vast zitten. Het opnemen van een tussentijds opzegbeding zou je om deze reden veel ellende kunnen besparen.

Collectieve arbeidsovereenkomst

Ook houden de modelovereenkomsten die op het internet te vinden zijn geen rekening met een eventuele cao waaraan je onderneming gebonden is. Vaak zijn in een cao afspraken gemaakt over de hoogte van het salaris van de werknemers. Dit salaris is in de meeste gevallen gebaseerd op de functie van de werknemer. Om deze reden is het van groot belang dat de juiste functienaam en salarisschaal in de arbeidsovereenkomst worden vermeld. Bovendien moet het salaris dat aan de werknemer wordt uitbetaald in overeenstemming zijn met de bijbehorende salarisschaal, om te voorkomen dat een werknemer nabetaling van achterstallig loon vordert.

Concluderend
Het arbeidsrecht is continu in beweging. Veel van de modelovereenkomsten die op internet te vinden zijn, zijn hierdoor niet actueel. Het risico hiervan is dat er ongeldige bepalingen in de arbeidsovereenkomst komen te staan die nadelige gevolgen met zich mee kunnen brengen. Om deze reden is het verstandig om een adviseur in te schakelen om je arbeidsovereenkomsten te controleren of op te stellen.

Bentacera heeft een team juridisch adviseurs die graag de arbeidsovereenkomsten verzorgt binnen je onderneming. Ook bieden wij verschillende modellen die zijn opgesteld door onze eigen deskundigen en voor jou op maat worden gemaakt.

Heb je vragen naar aanleiding van deze blog, neem dan gerust contact met ons op via 088-3210700