De pot moet leeg: de sectorpremie verdwijnt in 2020

11 oktober 2019

Na 67,5 jaar komt er een eind aan het systeem van sectorpremies. Veel sectoren betalen in 2019 veel minder premie dan voorheen, of zelfs helemaal niets. De pot moet leeg omdat er een ander stelsel komt. Wat er resteert aan vermogen zal naar het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) gaan. Er zijn een aantal opvallende zaken te bespeuren, die verderop worden benoemd.

Wat wordt met de sectorpremie betaald?

Van de sectorpremie wordt op dit moment het volgende betaald:

  • Het eerste halfjaar van een WW-uitkering;
  • Ziektewetuitkeringen die doorlopen nadat de werkgever eigenrisicodrager is geworden;
  • WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) uitkeringen voor flexwerkers die zijn gestart vóór 1 januari 2012;
  • WGA staartuitkeringen van kleine en middelgrote werkgevers die eigenrisicodrager WGA-vast zijn geworden in de periode 2014 tot en met juli 2015.

Wat gebeurt er met de sectorpremie (hoog/laag) in 2019?

Het positieve vermogenssaldo van eind 2018 in de sectorfondsen heeft een verlagend effect op de gemiddelde sectorpremie van 2019. Die is maar liefst met 0,51 procentpunt gedaald. De verdere groei van de economie heeft een positieve invloed op het aantal WW-uitkeringen. In de sectoren agrarisch, bouw, cultuur, horeca en schilders was altijd sprake van een hoge en een lage premie. Voor bijvoorbeeld werknemers met een contract korter dan een jaar zonder vastgestelde uren was de hoge premie van toepassing. Dit had te maken met de grote kans om in de WW terecht te komen.

In de sector bouw en horeca is er in 2019 helemaal geen verschil meer tussen de hoge en lage premie. In deze sectoren maakt het voor de sectorpremie niet uit of je een kort of lang contract afsluit met de werknemer. De premie is zelfs nihil voor de bouw en met 0,03% voor de horeca, uitzonderlijk laag.

De grootste stijger is in het verzekeringswezen met + 0,66 procentpunt, als gevolg van de afnemende werkgelegenheid in de financiële dienstverlening door de voortgaande automatisering. Grootste daler is het taxivervoer: - 2,08 procentpunt. In de taxibranche is het juist moeilijk om aan personeel te komen. Deze mensen zullen dus minder snel een WW-uitkering hoeven aan te vragen.

Overgang naar een nieuw stelsel

2019 wordt gezien als overgangsjaar naar een nieuw stelsel. Daarom worden de vermogens afgebouwd. Het restvermogen zal overgaan naar het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf). De bouwsector zal eind 2019 het grootste vermogen hebben. In het nieuwe stelsel hangt de WW-premie af van de omvang van het dienstverband. Een tijdelijk contract leidt tot een hoge premie en een vast contract tot een lage. De hoge premie zal dan 5 procentpunten hoger zijn als de lage.

Waarom verandert de sectorpremie in 2020?

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de sectorale premie afschaffen. Als redenen geeft hij aan dat de sectorindeling voor de premieheffing sterk verouderd is, de huidige economie niet weerspiegelt en beperkte prikkels biedt om werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Het doel van de nieuwe methode van WW-premiedifferentiatie is om álle werkgevers te stimuleren contracten voor onbepaalde tijd aan te bieden. Dit biedt werknemers meer zekerheid. Op 5 februari 2019 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans, waar het onderdeel van is, aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer moet de wet nog behandelen, zodat het in 2020 in werking kan treden.

Conclusie

Reken je niet te gauw rijk in 2019, wanneer je geen of weinig sectorpremie hoeft te betalen. Dit wordt gezien als overgangsjaar naar een nieuw stelsel. In 2020 zal de premie veelal hoger uitvallen. Misschien denk je dan wel: “Ze kunnen van mij de pot op!”.

Heb je nog vragen, neem dan gerust contact op met de contactpersoon van onze afdeling Personeel & Salaris 088-321 0 700