De pensioenregeling van de toekomst

28 april 2022

Het pensioenstelsel in Nederland zal de komende jaren veranderen en vernieuwen! Iedere werkgever met een eigen verzekerde pensioenregeling, óf die is aangesloten bij een pensioenfonds, krijgt met een verandering te maken. Het nieuwe pensioenstelsel zal namelijk kansen bieden, maar kan ook onzekerheid met zich meebrengen.

De belangrijkste wijziging is dat iedereen een ‘beschikbare premieregeling’ krijgt. De pensioenpremie staat hierbij centraal en wordt voor alle leeftijden gelijk. Op dit moment wordt er door de meeste pensioenfondsen nog een belofte gedaan over de hoogte van het pensioen. Straks bouwt iedereen een ‘persoonlijk pensioenvermogen’ op. De uitkomst wordt daardoor onzekerder. Er komt een kans op meer pensioen en een kans op minder pensioen.

Waarom?

Door de beloftes over de hoogte van pensioenen, moeten hoge buffers worden aangehouden door pensioenfondsen. Hierdoor worden pensioenen soms al jaren niet verhoogd en soms zelfs verlaagd. Bij pensioenfondsen betalen alle deelnemers van alle leeftijden dezelfde premie, maar deze komt niet in een eigen pensioenpot. Terwijl je als jongere eigenlijk minder zou hoeven te betalen, omdat je nog langer de tijd hebt. Jongere werknemers betalen dus mee aan de pensioenopbouw van ouderen. Dit gaat goed zolang je je hele werkzame leven bij in zo’n regeling pensioen opbouwt.

De arbeidsmarkt is alleen niet meer zoals vroeger. Werknemers blijven minder vaak bij dezelfde werkgever, worden zelfstandig of scholen zich om en komen in een andere branche terecht. Hierdoor is de wens ontstaan dat iedereen een eigen persoonlijk pensioenvermogen krijgt.

Vanaf wanneer nieuw pensioenstelsel?

Het vernieuwde pensioenstelsel wordt door onder andere werkgevers, vakbonden, pensioenuitvoerders en de overheid voorbereid. De overgang hier naartoe zal in fases plaatsvinden. Het is de verwachting dat het nieuwe pensioenstelsel vanaf 1 januari 2023 zal gaan gelden. Na de inwerkingtreding ontstaat een overgangsfase van vier jaar, namelijk tot 1 januari 2027.

In deze periode van 4 jaar moeten werkgevers en werknemers een pensioenregeling afsluiten die past binnen de nieuwe regels.

Wat zijn de gevolgen?

Pensioenfondsen die beloftes hebben gedaan over de hoogte van pensioen gaan kijken hoe eventuele nadelen voor het te verwachten pensioen adequaat en kostenneutraal kunnen worden gecompenseerd. Adequate compensatie is wel maatwerk en zal per sector of onderneming verschillen.

Bij een eigen verzekerde pensioenregeling hoeft er geen sprake te zijn van compensatie. Bij verzekerde regelingen komt er de mogelijkheid om de regeling voort te zetten voor bestaande deelnemers. Dit heet de eerbiedigende werking. Dit kan dus bij een eigen verzekerde pensioenregeling, waar er sprake is van een beschikbare premieregeling.

Voor nieuwe werknemers zal wel een andere pensioenregeling gaan gelden. Dit moet uiterlijk per 1 januari 2027 geregeld zijn. Je krijgt dan dus twee verschillende pensioenregelingen.

Heb je al een eigen verzekerde pensioenregeling en kies je voor een volledig nieuwe verzekerde pensioenregeling met een gelijkblijvende premie voor al je werknemers? Dan zul je moeten gaan kijken of je als onderneming (oudere) deelnemers moet gaan compenseren. Deze compensatie kan fors zijn.

Als laatste geldt, dat wanneer je nog géén eigen pensioenregeling hebt voor werknemers, je nu al kunt kiezen voor een pensioenregeling die voldoet aan het nieuwe pensioenstelsel.

Moet ik actie ondernemen als werkgever?

Zijn je werknemers verplicht deelnemer bij een pensioenfonds? Dan is het goed om op de hoogte te blijven door de nieuwsbrieven van het fonds over de aanstaande wijziging. Werkgeversorganisaties en vakbonden zullen afspraken gaan maken over de aanstaande wijziging.

Heb je een eigen verzekerde pensioenregeling, dan is het belangrijk dat je nu al eens je pensioenregeling onder de loep neemt en de volgende vragen stelt:

  • Voldoet de regeling nog aan de verwachtingen?
  • Past de regeling nog wel bij je bedrijf?
  • Welke flexibele mogelijkheden hebben de deelnemers?
  • Is de regeling nog aantrekkelijk genoeg voor potentiële nieuwe werknemers?
  • Per wanneer wil je dat de regeling voldoet aan de nieuwe regels?

Vragen of meer weten?

Neem dan gerust (vrijblijvend) contact met ons op via 088-3210700 of door middel van onderstaand contactformulier. Wij gaan graag het gesprek met je aan over de pensioenregeling van de toekomst!