De eigen woning regeling: een bekend onderwerp bij inkomstenbelasting

24 februari 2022

De eigenwoningregeling is een van de bekendste onderwerpen bij de inkomstenbelasting en veel mensen hebben hiermee te maken. Doordat de regeling de afgelopen decennia vaak aangepast, is het ook steeds ingewikkelder geworden. Het is ook niet voor niets dat de rechter in 2021 meer dan 200 keer een uitspraak heeft moeten doen in een procedure over de eigen woning. Een paar voorbeelden.

Een echtpaar ging uit elkaar en had afgesproken dat de partner die in de woning achterbleef alle kosten voor zijn rekening zou nemen. Een redelijke afspraak en zo geschiedde. Deze partner trok in zijn aangifte dan ook alle rente met betrekking tot de woning af. De belastingdienst en de rechter stonden echter slechts de helft van de aftrek toe, omdat er slechts voor de helft sprake was van een eigen woning. Een sneue conclusie. Vooral omdat ook de vertrekkende partner deze rente ook niet kon aftrekken, want deze had niets betaald. Het echtpaar had ervoor kunnen zorgen dat de volledige rente aftrekbaar was, door in een convenant af te spreken dat de rente bij wijze van alimentatie aan de vertrekkende partner was betaald.

Een zoon leende voor de eigen woning van zijn ouders. Hij trok de betaalde rente af in zijn aangifte. Na het opvragen van de leningsovereenkomst, weigerde de belastingdienst de aftrek. De rechter gaf de belastingdienst gelijk, omdat er geen aflossingsverplichting opgenomen was in de overeenkomst. Een zuur verhaal voor deze zoon. Door een goede overeenkomst op te stellen had hij wel recht gehad op dit fiscale voordeel.

Een Nederlandse expat vertrok voor haar werk naar het buitenland. Door een beroep te doen op de zogenaamde uitzendregeling kunnen expats ervoor zorgen dat hun woning in Nederland de status van eigen woning behoudt, waardoor zij de hypotheekrente kunnen blijven aftrekken. Een voorwaarde hiervoor is dat de woning leeg staat. Omdat deze expat haar ex-partner in de woning liet verblijven, kon zij de uitzendregeling niet toepassen en was de rente niet aftrekbaar. Zij had dit kunnen voorkomen door een kraakwachtovereenkomst met haar ex-partner af te sluiten. Onder voorwaarden wordt de woning dan als leegstaand beschouwd en is de rente wel aftrekbaar.

Meer weten?

Heb je ook vragen over de eigenwoningregeling en wil je meer weten over de kansen voor jouw situatie? Neem dan gerust contact op met de belastingadviseurs van Bentacera via 088-3210800 of door middel van onderstaand contactformulier.