Co-ouderschap en de inkomensafhankelijke combinatiekorting

Auteur: Ylva Bruinsma - Heslinga

16 december 2022

Ouders die uit elkaar gaan maken tegenwoordig vaak de keuze om beide evenveel voor de kinderen te zorgen. Dit wordt co-ouderschap genoemd. Als er in jouw situatie sprake is van co-ouderschap terwijl je werkt, dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Dit is een heffingskorting, ofwel: een korting op de te betalen inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen.

Gebruik maken van de heffingskorting

De combinatiekorting ontvang je totdat je kind twaalf jaar wordt. Bij co-ouderschap maakt het niet uit waar je kind staat ingeschreven. Want, ook ouders waarbij het kind niet ingeschreven staat, kunnen recht hebben op de combinatiekorting.

Je hebt recht op de combinatiekorting als je kind minimaal drie hele dagen per week bij beide ouders verblijft. Deze drie dagen is vaak een bron van discussie en hierover zijn diverse uitspraken gedaan door rechtbanken en gerechtshoven.

Uitspraken van de Hoge Raad

De Hoge Raad, ons hoogste rechtscollege heeft een uitspraak gedaan met betrekking tot het recht op de combinatiekorting. In dit geval ging het om een zaak waarbij de vader de ene week vier dagen voor de kinderen zorgde en de andere week twee dagen. Er was dus niet voldaan aan de eis van minimaal drie dagen per week, maar gemiddeld per twee weken was er wél sprake van drie dagen verblijf. De vraag luidde: was er in dit geval recht op de combinatiekorting? De belastinginspecteur vond van niet. Echter, de Hoge Raad heeft vorige week beslist dat in een dergelijk geval wel recht bestaat op de combinatiekorting. Ook als je afspreekt de ene week vier dagen te zorgen en de andere week twee dagen, is er sprake van gelijk verdeelde zorg.

Bedragen combinatiekorting

De combinatiekorting voor ouders (tot de AOW leeftijd) wordt in 2023 als volgt berekend: 

  • Voor inkomen tussen € 5.548,- en € 29.076,- zit het percentage op 5,9% x arbeidsinkomen minus € 5.547,-
  • Voor inkomens boven de € 29.076,- is de combinatiekorting € 1.389,-.

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan contact op met scheidingsadviseur Ylva.  

Contactpersoon

Ylva Bruinsma - Heslinga
Casemanager ROV Arbo & Verzuim - Scheidingsadviseur RES

Wil je meer informatie over scheidingsbemiddeling?

Bekijk onze pagina over echtscheiding en mediation

 

HEB JE VRAGEN?

Bij de financiële afwikkeling van een scheiding is het slim om advies van een expert in te winnen. Wij helpen je hier graag mee. Wil je ondersteuning over de hele breedte van het traject? Neem dan contact op met onze scheidingsadviseur Ylva. 

Ylva Bruinsma - Heslinga
Casemanager ROV Arbo & Verzuim - Scheidingsadviseur RES