Bentacera Belastingdossier 2023: Het einde van de jubelton

06 oktober 2022

Deze blog is geschreven door: Nynke Bouma.

Begin dit jaar werd al bekend gemaakt dat de eenmalige verhoogde vrijstelling voor de eigenwoning (in de volksmond ‘jubelton’ genoemd) per 1 januari 2024 wordt afgeschaft. In de belastingplannen is aan dit voornemen een verdere invulling gegeven.

Alleen in 2022 kan nog gebruik gemaakt worden van de vrijstelling van € 106.671. Vanaf 1 januari 2023 wordt deze afgebouwd naar € 28.947, hetzelfde bedrag als de “gewone” eenmalige vrijstelling tussen ouders en kinderen. Daarmee bestaat dan in wezen de jubelton al niet meer tussen ouders en kinderen. De jubelton bestaat dan effectief nog wel in andere lijnen, zoals tussen grootouders en kleinkinderen. In die relatie is namelijk geen sprake van een eenmalige verhoogde vrijstelling en de “reguliere” vrijstelling is substantieel lager. Historisch gezien is dat echter een kleine groep gebruikers. Wil je dus nog gebruik maken van de jubelton, dan is nu het moment!

Wat is de jubelton en wat verandert er?

De jubelton is een eenmalig verhoogde vrijstelling in de successiewet voor de eigen woning. Door een beroep hierop wordt grofweg EUR 10.000 schenkbelasting bespaard. Om gebruik te maken van de vrijstelling moet de schenking aan verschillende voorwaarden voldoen. Zo moet de ontvanger jonger dan veertig jaar zijn en moet de schenking gebruikt worden ten behoeve van de eigen woning. Het gaat hierbij om het aankopen en/of opknappen van de eigen woning. Ook kan de schenking gebruikt worden om af te lossen op de hypotheekschuld. Per schenker kan de vrijstelling worden toegepast. Wie van 25 verschillende mensen een dergelijke schenking ontvangt kan dus 25 maal een beroep op de vrijstelling doen. Dus niet alleen tussen ouders en kinderen, maar ook bijvoorbeeld tussen grootouders en kleinkinderen of jou en je buurvrouw.

Vanaf 1 januari 2023 wordt de jubelton verder afgebouwd naar slechts € 28.947. Alleen in 2022 kan nog gebruik worden gemaakt van de gehele vrijstelling van € 106.671. Dit bedrag moet besteed worden vóór 31 december 2024. Bij schenking dient aangifte schenkbelasting gedaan te worden.

Dit jaar nog gebruik maken van de jubelton?

Wil je nog gebruik maken van de verhoogde vrijstelling? Dan is nu het moment om actie te ondernemen. Vanaf 1 januari 2023 zal de vrijstelling verlaagd worden en vanaf 1 januari 2024 zal de vrijstelling volledig verdwijnen. Heb je nog vragen over de verhoogde vrijstelling en wil je meer weten over de kansen in jouw situatie? Neem dan gerust contact op met de belastingadviseurs van Bentacera via 088-3210800 of het onderstaande contactformulier.