Afstandsverkopen: wat verandert er in 2021?

02 februari 2020

Door de komst van het internet is de wereld een stuk kleiner geworden. Leveranciers verkopen al lang niet meer slechts goederen aan lokale consumenten, maar met name via webshops aan consumenten over de hele wereld. Deze internationale B2C-handel brengt gecompliceerde regels voor de btw met zich mee. Deze regels veranderen in 2021. Hieronder vertellen wij jou hier meer over.

Huidige regelgeving

Mocht je goederen verkopen en verzenden aan particulieren in andere EU-landen, dan is de verkoop in eerste instantie belast met Nederlandse btw. We noemen deze transacties ‘afstandsverkopen’.
Hiervoor gelden de normale regels; in de aangifte wordt 21% of 9% Nederlandse btw afdragen.
Dit wordt echter anders indien je, in een bepaald EU-land, de voor dat land geldende omzetgrens overschrijdt. Deze grens verschilt per EU-land, maar ligt tussen de € 35.000 en € 100.000 op jaarbasis.

Mocht je deze grens overschrijden, ben je in dat land lokale btw verschuldigd. Dit betekent dat je contact moet zoeken met de lokale Belastingdienst om je daar aan te melden als ondernemer. Het moge duidelijk zijn dat buitenlandse btw-registratie(s) behoorlijke administratieve lasten en kosten met zich mee kunnen brengen. Gelukkig worden de regels in 2021 eenvoudiger.

Afstandsverkopen vanaf 2021

In 2021 (in verband met het coronavirus waarschijnlijk per 1 juli 2021) vervallen de drempels voor afstandsverkopen. Dit betekent dat leveringen van goederen aan consumenten in andere EU-landen vanaf de eerste levering worden belast in het EU-land waar de goederen aankomen. Hierdoor ben je in dat EU-land de btw verschuldigd. Echter, in plaats van de verplichting om je in dat EU-land te moeten registreren en aangifte doen, kun je de verschuldigde buitenlandse btw aangeven via de zogenoemde OSS-aangifte. De Nederlandse Belastingdienst maakt vervolgens de buitenlandse btw over naar het desbetreffende EU-land. Dit scheelt een hoop papierwerk.

Aangezien de btw-tarieven in een aantal EU-landen op een lager niveau liggen dan de Nederlandse tarieven, kunnen de nieuwe regels ook een voordeel opleveren. Zo is het algemene btw-tarief in Duitsland lager dan in Nederland, namelijk 19%. Je houdt in dat geval dus direct meer over van de Duitse verkoopopbrengst.

Kleine leveranciers kunnen overigens gebruikmaken van een vereenvoudigde regeling. Als de totale omzet van de afstandsverkopen en de digitale diensten op jaarbasis beneden de € 10.000 blijft, vinden de afstandsverkopen en de digitale diensten plaats in Nederland. Dit betekent dat de afstandsverkopen en digitale diensten worden belast met Nederlandse btw. Een OSS-aangifte kan dan achterwege blijven. Indien de drempel van € 10.000 wordt overschreden, geldt de hoofdregel zoals hierboven beschreven.

Jan Slagter en Hessel Rintjema

Wil je meer informatie over btw en internationaal zaken doen? Neem dan gerust contact op met onze btw-adviseurs via 088-3210800 óf via het contactformulier. Zij verschaffen jou graag helderheid over dit onderwerp.