Uitbreiding coronasteun: NOW, TVL, belastinguitstel en aanvullende maatregelen komen terug

01 december 2021

Update 23-12-2021:
•  Ondernemers met omzetverlies kunnen voor hun vaste lasten een tegemoetkoming krijgen via de TVL. Vanwege de korte aankondigingsperiode wordt voor het vierde kwartaal van 2021 het minimumomzetverlies eenmalig bepaald op 20%. Vanaf 2022 dient het minimale omzetverlies weer de oorspronkelijke 30% te bedragen.
• Berekening van de NOW subsidie vindt plaats op basis van 90% van het SV loon (was 85%)
• En het maximum van de in aanmerking te nemen omzetdaling bij de NOW is van 80% naar 90% opgehoogd.
Deze NOW wijzingen worden toegepast bij de definitieve berekening. Bij het voorschot worden de oude percentages gebruikt

Vanwege de aanscherping van de maatregelen om de coronabesmettingen terug te dringen, breidt het Kabinet de steunmaatregelen uit en haalt ‘oude’ steunmaatregelen weer uit de kast.

Onderstaand in hoofdlijnen de aanvulling op het steunpakket, bovenop de maatregelen die begin november al zijn toegezegd.

 

1. NOW
Ondernemers die tenminste 20% omzetverlies hebben door de coronamaatregelen kunnen voor de maanden november en december NOW 5 aanvragen.
De NOW 5 vergoedt de salarissen van werknemers wederom tot 90%.  Overige voorwaarden zijn grotendeels gelijk aan de NOW 4.
Referentiemaand voor de loonsom wordt september 2021.
Men streeft ernaar om het aanvraagloket nog in december te openen.

Startende ondernemers die uiterlijk 30 september 2021 zijn begonnen, kunnen ook in aanmerking komen voor NOW 5-subsidie.

2. Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
Het subsidiepercentage van de TVL wordt voor het vierde kwartaal van dit jaar verhoogd van 85% naar 100%.
De omzetdaling moet nog steeds meer dan 20% zijn ten opzichte van het vierde kwartaal 2019 of het eerste kwartaal van 2020.

3. Belastingmaatregelen
Het belastinguitstel wordt verlengd tot het eind van dit jaar.
Ook ondernemers die geen uitstel hebben aangevraagd, of die de openstaande schuld inmiddels hebben afgelost, kunnen opnieuw uitstel aanvragen.
De rente die over de schuld verschuldigd is, blijft een half jaar langer 0.01% en zal daarna stapsgewijs weer naar 4% worden gebracht.

4. Culturele en creatieve sector
Het kabinet maakt 68 Miljoen Euro vrij voor een specifiek steunpakket om de culturele sector te ondersteunen.

5. Krapte op de arbeidsmarkt
Alhoewel de link met coronamaatregelen hierin lijkt te ontbreken, maakt het kabinet bekend dat zij 40 Miljoen Euro uit trekt voor een betere matching van werkzoekenden en werkgevers.