Tijd voor tijd: De regels voor compensatie van overwerk

27 oktober 2020

Het compenseren van meerwerk in vrije tijd wordt in 2019 opnieuw (en verder) aan banden gelegd. Onder het woord meerwerk vallen alle extra gewerkte uren ten opzichte van de contractueel overeengekomen arbeidsuren. Het maakt dan niet uit of deze worden betiteld als extra uren of overwerk. Nu is het nog voldoende om een tijd-voor-tijd regeling schriftelijk met je werknemers overeen te komen, maar dat verandert in 2019.

Vanaf 1 januari 2019 is dat namelijk alleen nog mogelijk, als het in de van toepassing zijnde cao is geregeld. Voor uitzendkrachten wordt er dan naar de cao van de inlener gekeken. Als in de cao een regeling is opgenomen voor de compensatie in vrije tijd, dan dienen deze overuren voor 1 juli van het daaropvolgende jaar te zijn opgenomen. Als dat niet gebeurt, moet de werkgever het saldo alsnog uitbetalen.

Is er geen cao van toepassing? Of staan er in de cao geen afspraken over meerwerk? Dan moet de werkgever zich houden aan de nieuwe regels, die vanaf 1 januari 2019 gelden. Het recht op het minimumloon geldt voor alle uren tezamen. Als een werknemer meer dan het wettelijk minimumloon ontvangt, dan is tijd-voor-tijd nog steeds mogelijk, mits de werknemer over alle uren bij elkaar opgeteld ten minste het minimumloon ontvangt.

Voorbeeld:
Het wettelijk minimumloon voor iemand van 22 jaar of ouder is vanaf 1 januari 2019 €9,33 per uur bij een veertigurige werkweek. Stel dat de medewerker in kwestie €10,- bruto per uur verdient en normaal gesproken veertig uur per week werkt, dan mag deze werknemer na een (uitzonderlijke) vijftig uur durende werkweek de overige 10 uur niet in betaalde vrije tijd worden gecompenseerd. Dit omdat het totaal dat de medewerker betaald krijgt minder is dan het wettelijk minimumloon. De rekensom: veertig uren keer €10,- is €400,- gedeeld door vijftig uren is €8,00 per uur. Dat bedrag ligt lager dan het wettelijk vastgestelde minimumbedrag van €9,33 per uur.

Vuistregel
Verdient een werknemer bijvoorbeeld twintig procent meer dan het minimumloon, dan kan hij twintig procent meer werken dan de overeengekomen arbeidsduur zonder dat daar een financiële compensatie voor hoeft te worden gegeven. Deze meeruren moeten worden opgenomen als tijd voor tijd uren.

Wil je meer weten of heb je vragen? Neem dan gerust contact op via 088-3210700