Het inhuren van een ZZP’er: hoe gaat dit verder?

24 november 2022

Het inhuren van zzp‘ers is nog altijd met onzekerheden en risico’s omgeven. Met de invoering van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) wil de regering opdrachtgevers en opdrachtnemers meer zekerheid bieden. Door afspraken die de werkrelatie tussen een zzp’er en opdrachtgever verduidelijken, vast te leggen in een door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. Die overeenkomsten zijn vijf jaar geldig, waardoor de eerste edities alweer verlopen. ‘Tijd om te verlengen,’ zegt salarisadministrateur Edwin van der Velde: ‘maar er staan nieuwe wetten en regels aan te komen. Daarbij kijkt de regering naar hoe de Belgen dit regelen.’

Modelovereenkomst past niet bij de realiteit

Er zijn sindsdien legio goedgekeurde modelovereenkomsten gepubliceerd, maar van handhaving van de Wet DBA is nog niet veel terecht gekomen. Sterker nog: het is duidelijk dat de regering de Wet DBA gaat vervangen door nieuwe wetten en regels. Daar zijn verschillende redenen voor. Het was al vrij snel duidelijk dat de Wet DBA te weinig aansluit bij de realiteit. Daarom werd al snel na de invoering een handhavingsmoratorium aangekondigd. Dit betekent dat de belastingdienst geen naheffingsaanslagen en boetes oplegt. Dat vindt alleen plaats bij zogenaamde ‘kwaadwillenden’. Dit handhavingsmoratorium vervalt overigens uiterlijk op 1 januari 2025.

Daarnaast is ook vrij snel al een voorzet gegeven voor nieuwe regels, waarbij het invullen van een vragenlijst (webmodule) duidelijkheid moest geven over de aard van de arbeidsrelatie: is er nu sprake van een werknemer of een zzp'er? Ook dit werkt niet tot tevredenheid. Bijna 30% van de mensen die de vragenlijst invulden kregen hierna geen uitsluitsel. Bovendien geeft een uitkomst van de webmodule geen juridische zekerheid over de status of sprake is van een werknemer of een zelfstandige.

Logisch dat er verwarring ontstaat

In het Handboek Loonheffingen wordt een handreiking gegeven over de vraag of sprake is van werkgeverschap of opdrachtgeverschap. Centraal staat de vraag: is er sprake van een gezagsverhouding? Maar ja, dit handboek geeft de mening van de belastingdienst weer.

Recente rechtspraak over de vraag of je een arbeidsrelatie moet zien als een arbeidsovereenkomst met een werknemer of juist als overeenkomst als opdracht met een zzp’er, geeft richting. Is de functie die wordt ingevuld ingebed in de organisatie van de werkgever? Dan is het oordeel als snel dat sprake is van een arbeidsovereenkomst met een werknemer. Aan de andere kant geeft de rechtspraak ook aan dat je niet alleen moet kijken naar de uitvoering van de werkzaamheden, maar ook naar wat opdrachtgever en opdrachtnemer schriftelijk zijn overeengekomen. Het is niet vreemd dat menig werkgever/opdrachtgever nu het spoor bijster is.

Eerst de goedgekeurde modelovereenkomsten verlengen

Nederland is toe aan een actuele en werkbare visie op werknemerschap en zzp’er. Dit blijkt ook uit de rechtspraak rond Uber, Helpling en Deliveroo. Het Kabinet heeft beloofd met deze visie te komen. Tot aan 2025 heeft het Kabinet vervolgens de mogelijkheid te werken aan nieuwe wet- en regelgeving.

En tot zo lang is het voor jou belangrijk om bij het inhuren van zzp’ers gebruik te blijven maken van een door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. Daarmee kun je het risico op naheffing van loonheffingen en premies voorkomen .

HULP NODIG? WIJ DENKEN GRAAG MET JE MEE

Heb jij vragen over het inhuren van zzp'ers? Neem dan gerust contact op met onze salarisadministrateur Edwin of het onderstaande contactformulier.

Edwin van der Velde
Senior Salarisadministrateur P&S