De dag van... Jurgen Makelaar!

"Vandaag mag ik jullie deelgenoot maken van mijn werkdag bij Bentacera. Mijn naam is Jurgen Makelaar en ik werk als Senior Controleleider in de controlepraktijk van Bentacera in Drachten. Samen met mijn Monika en kinderen Chiel en Iris woon ik in Goutum, vlak onder de rook van Leeuwarden (of eigenlijk dus ìn Leeuwarden).

In mijn vrijetijd ben ik best wel druk. Zo kun je mij op zaterdag vinden bij voetbalclub Blauw Wit 34 waar ik penningmeester ben, maar daarnaast zit ik ook in de Raad van Toezicht van het Natuurmuseum en maak ik onderdeel uit van het bestuur van het Uitfestival. Gelukkig blijft er genoeg tijd over om te hardlopen en eens per week te kickboksen bij Kyokugym in Leeuwarden.
Maar wat doe ik nou op een werkdag? Nou, deze begint vaak om negen uur. Ik ben een ‘slow starter’ en dus begin ik mijn dag altijd met een flinke kop koffie. De plaats waar ik die drink kan nog wel eens verschillen. Vandaag was dit in ieder geval in Dokkum, omdat ik daar een eindbespreking voor moest bereiden.

In zo’n eindbespreking kijk ik samen met de accountant die voor de controleopdracht verantwoordelijk is, naar de door ons uitgevoerde controle en licht ik de uitgevoerde werkzaamheden toe. In dit geval hebben wij IT-auditors ingezet voor een data-analyse om de voorraad en omzet te controleren. Daar zijn mooie aandachtspunten uit naar voren gekomen, die voor onze klant van belang kunnen zijn. De uitkomsten van gesprek neem ik vervolgens mee naar het eindgesprek met de klant. Zo’n goede voorbereiding van het eindgesprek kan dus heel vruchtbaar zijn.

Na deze bespreking ben ik nog even naar ons kantoor in Drachten gereden, om daar een andere controle door te nemen met mijn collega’s die je op de foto ziet. Dit was een grote opdracht, die ongeveer vijftig B.V.’s met verschillende soorten opbrengsten omvat. Wij voeren de controleopdracht uit voor de holding van deze B.V.’s, wat betekent dat wij van alle dochtervennootschappen de jaarrekening of de belangrijkste posten daarvan controleren. Een omvangrijke klus waarbij veel mensen betrokken zijn en daarom voor mij echt een mooie klus om te coördineren en aan te sturen.
Na deze afspraak ben ik weer in de auto gestapt, op naar een afspraak met een nieuwe klant vanwege de controle van de jaarrekening 2016. Jaarrekening 2016? Ja, voor de jaarrekening 2016. Wij maken tijd en in dit geval hebben wij zoveel tijd gemaakt… Haha, nee hoor. Maar wij starten al wel met onze controles voor 2016!

Bij deze nieuwe klant ben ik begonnen met een eerste gesprek met de directeur en de controller. Om een bedrijf goed te kunnen controleren moet je namelijk snappen wat ze doen en vooral ook hoe ze dat doen. Dat was dus ook het onderwerp van vanmiddag. Hierbij hebben wij het proces rondom inkopen en betalingen doorgenomen, het proces rondom personeel (medewerkers in dienst, uit dienst en verloning) als ook Verkopen en Debiteurenbeheer. Best veel en best intensief dus, maar altijd leuk.

Je leert elke keer weer van nieuwe bedrijven; hoe zij werken en wat zij doen. Je krijgt een kijkje in de keuken. Van deze middag maak ik per proces een eerste opzet voor onze controleaanpak. De uitkomsten daarvan bespreek ik later deze maand nogmaals met de controller.

Ondanks dat het inmiddels half vijf is, is de dag nog niet voorbij. Ik moet nog een controleverklaring opstellen voor een klant die deze nodig heeft voor de eindafrekening van een subsidie. Samen met de verantwoordelijk accountant bespreek ik het dossier en informeer ik hem over de uitgevoerde werkzaamheden en wat onze bevindingen zijn. Onze conclusie is dat de verklaring weg kan.
Zo vliegt de dag voorbij, maar het was wel een mooie. Op naar de volgende!"

Jurgen_Makelaar

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?