Zorgsector: vooruitbetaling continuïteitsbijdrage vanaf 14 april mogelijk

Geüpdatet op 30-4-2020 10:51:15

Wanneer dit in verband met de liquiditeit nodig is, kun je een voorschotaanvraag doen in het kader van de continuïteitsbijdrage-regeling, die door de gezamenlijke zorgverzekeraars wordt opgetuigd.
 

De vooruitbetaling voor zorgaanbieders met een contract met zorgverzekeraars wordt gefaseerd georganiseerd:

  • Vanaf dinsdag 14 april voor fysiotherapie
  • Vanaf donderdag 16 april voor mondzorg
  • Vanaf maandag 20 april voor de overige sectoren, te weten: kraamzorg, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvevoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg.

Vooruitbetaling mogelijk voor zorgaanbieders zónder zorgcontract

Voor zorgaanbieders zónder zorgcontract voor wie de financiële nood hoog is, is het nu ook mogelijk om een vooruitbetaling aan te vragen.

Dat deze zorgaanbieders voor een continuïteitsbijdrage vanuit de zorgverzekeraars in aanmerking kunnen komen, was al bekend. Vanaf 22 april a.s. kunnen zij nu ook een vooruitbetaling vragen.

Het gaat om de volgende zorgaanbieders: eerstelijns laboratoria, fysiotherapie, mondzorg, kraamzorg, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg.

Vanaf 22 april is aanvragen mogelijk voor fysiotherapie, vanaf 24 april kan dit voor mondzorg en vanaf 28 april voor de overige sectoren.

De vooruitbetaling kan worden aangevraagd via het Zorginkoopportaal van VECOZO, www.vecozo.nl. Hiervoor is een door het Zorginkoopportaal geautoriseerd VECOZO-certificaat nodig.

Zorgaanbieders die nog niet aangesloten zijn, moeten dit eerst regelen, via https://www.vecozo.nl/diensten/aanmelden.

Voor nadere informatie over de regeling, alsmede de samenloop met de NOW regeling, neem contact op met .

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256