Wie kan TVL aanvragen?

Geüpdatet op 17-11-2020 17:09:45

De TVL is voor alle mkb-ondernemers en zzp’ers die door de coronacrisis in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Wel moeten ondernemers nog steeds aan enkele voorwaarden voldoen:

 • Een bedrijf mag maximaal 250 medewerkers hebben en moet op 15 maart 2020 ingeschreven staan in het Handelsregister van de KvK.
 • Het bedrijf moet meer dan 30% omzetverlies hebben.
 • De vaste lasten moeten minimaal € 3.000 per 3 maanden zijn, volgens het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort.
 • Daarnaast moet het bedrijf minstens één andere vestiging hebben dan het privéadres van de ondernemer. De uitzonderingen hierop zijn horecaondernemingen en ambulante handel, net als in de eerste periode van de TVL.

Je kunt de TVL nog 3 keer aanvragen, telkens voor een periode van 3 maanden. Voor iedere periode moet je een nieuwe aanvraag doen. Je kunt in elke periode voor het eerst de TVL aanvragen, ook als je de voorgaande periode geen aanvraag deed, of niet in aanmerking kwam.

Wijzigingen
De belangrijkste verschillen met de eerste subsidieperiode zijn:

 • Voor het vierde kwartaal van 2020 (TVL Q4 2020) komen mkb-ondernemers en zzp’ers met alle SBI-codes in aanmerking (eerder: alleen ondernemers met een SBI-code die voorkwam op een lijst met vastgestelde SBI-codes).
 • Een ondernemer moet minimaal € 3.000 vaste lasten hebben in 3 maanden (eerder: € 4.000 in 4 maanden).
 • Voor TVL Q4 2020 geldt nog de grens van minimaal 30% omzetverlies. Vanaf de derde periode gaat de grens van het omzetverlies in stappen omhoog.
 • De subsidie bedraagt minimaal € 750 en maximaal € 90.000 (eerder: minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000).

Horeca krijgt een aanvullende subsidie
Daarnaast is er besloten dat voor TVL Q4 2020 horecagelegenheden eenmalig een aanvullende subsidie krijgen. Dit bedrag komt bovenop de TVL-subsidie. Vanaf medio november kunnen gesloten horecagelegenheden de TVL aanvragen en komen ze direct ook in aanmerking voor de aanvullende subsidie.

Evenementenbranche krijgt een vast bedrag
Ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche krijgen in het vierde kwartaal van 2020 een vast bedrag, op basis van hun TVL-subsidie in de zomermaanden. Deze aparte module wordt nog verder uitgewerkt en komt later beschikbaar.

Dit bericht is ook te vinden op www.rvo.nl/tvl.

Wij maken tijd

 • De zaken goed op een rij hebben
 • Grip op processen krijgen
 • Betere balans tussen leven en werken
 • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?