Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Geüpdatet op 27-3-2020 18:00:04

Sinds 1 januari jl. bepaalt de Wet Arbeidsmarkt in Balans dat je voor medewerkers met vaste uren/onbepaalde tijdcontracten de lage WW premie verschuldigd bent. Bij overschrijding van de vaste uren met meer dan 30% is de hoge WW premie verschuldigd. Dat betekent een premiestijging van 5% over het brutosalaris (inclusief overwerk, toeslagen, etc.).

Een van de maatregelen die is getroffen, voorziet in een regeling waarbij dit effect ongedaan wordt gemaakt als de overschrijding het gevolg is van het coronavirus. Bijvoorbeeld in de zorgsector.

Om de lage WW premie te kunnen toepassen, moet een schriftelijke arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd. In die gevallen waarin een arbeidsovereenkomst die vóór 1 januari 2020 al wel bestond, maar niet schriftelijk was vastgelegd, krijg je de tijd om dit vóór 1 juli aanstaande alsnog in orde te maken (in plaats van de oorspronkelijke deadline van 1 april 2020).

Voor de groep flexwerkers, oproepkrachten, etc. is de hoge WW premie van toepassing. Wanneer met deze werknemers contracten worden gesloten voor onbepaalde tijd en een vast aantal uren, kan de lage WW premie worden toegepast.

Wij merken dat veel ondernemers voor dit punt geen aandacht hebben. Ook het verplichte aanbod van vaste uren bij een oproepcontract dat 12 maanden heeft geduurd, wordt vaak niet gedaan, met alle risico’s van dien.

Als jij als werkgever geen aanbod voor vaste uren hebt gedaan, kan jouw werknemer aanspraak maken op het loon over het gemiddelde aantal uren dat hij in de voorgaande 12 maanden heeft gewerkt. Hij hoeft verder niets te bewijzen. Dit is de omgekeerde bewijslast van de regeling over het rechtsvermoeden, waarbij de werknemer zijn gemiddelde arbeidsomvang moet aantonen.

Juist in situaties als deze crisis, kunnen werkgevers denken dat ze hun oproepers gewoon niet meer op kunnen roepen. Deze oproepers kunnen hier tegenin gaan. Denk aan de ‘nep-oproepers’, ouder dan de schoolgaande leeftijd, die al jaren 3 vaste dagen per week in de winkel werken en waarvan het inkomen een belangrijk deel van het gezinsinkomen vormt. Het risico kan overigens al ontstaan na een periode van 3 maanden.

Onder de huidige omstandigheden is het verstandig om ook op de kleintjes te letten en risico’s te voorkomen. We weten immers niet hoe lang dit gaat duren.

Vragen of advies?
Neem dan ook gerust rechtstreeks contact op met jouw adviseur binnen Bentacera of bel 088-3210610. Uiteraard kun je jouw vraag ook per mail () stellen.

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256