Werkvouchers beschikbaar voor Friese werkgevers

Gepubliceerd op 19-5-2017 12:37:56

Mondjesmaat wordt er lokaal aandacht besteed aan het feit dat er in de Friese gemeenten gebruik kan worden gemaakt van een zogenaamde werkvoucher. Aan deze voucher is een subsidie verbonden van € 3.000,-. Reden genoeg om hier nog eens extra aandacht aan te besteden!

Het doel van de werkvoucher is om binnen de arbeidsmarktregio Fryslân zoveel mogelijk werkzoekende jongeren, statushouders en uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt vanuit de participatiewet aan regulier werk te helpen. Niet iedere gemeente stelt evenveel vouchers beschikbaar. Zo heeft de gemeente Weststellingwerf er bijvoorbeeld honderd ter beschikking en de gemeente Heerenveen ‘slechts’ vijfendertig. Voor elke gemeente geldt: op is op! De vouchers worden verstrekt tot en met 1 december 2018.

Om in aanmerking te komen voor een werkvoucher dien je een arbeidsovereenkomst met een werknemer uit de eerder genoemde doelgroep aan te gaan van minstens zes maanden. De werknemer ontvangt een salaris, waardoor hij geen (aanvullende) uitkering meer nodig heeft. De voucher wordt niet in combinatie met andere plaatsingssubsidies of loonkostensubsidies verleend.

Als je als werkgever overweegt om een werkzoekende vanuit de participatiewet aan te nemen, zijn buiten de werkvoucher ook andere mogelijkheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de proefplaatsing, premiekorting en loondispensatie.

Sta je op het punt om iemand aan te nemen vanuit de participatiewet? Bekijk dan eerst zorgvuldig welk subsidietraject het beste bij jouw situatie past. Uiteraard kijken wij graag met je mee!

Edwin van der Velde

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?