Welke verklaring heb je nodig in welke situatie?

Geüpdatet op 9-10-2020 14:43:57

Je kunt een verklaring nodig hebben bij het indienen van de eindafrekening.

Voorschot (in €) Vaststelling (in €) Verklaring nodig
0 tot 20.000 0 tot 25.000 Geen
20.000 tot 100.000 25.000 tot 125.000 Verklaring derde
>100.000 >125.000 Accountantsverklaring

Als je gebruik maakt van de uitzondering op de concernregeling geldt dat je altijd (dus ongeacht het voorschot- of vaststellingsbedrag) een accountsverklaring moet indienen.

Het voldoen aan één van beide categorieën (voorschot of vaststelling) is bepalend of je wel of geen verklaring nodig hebt. Als je NOW op concernniveau hebt aangevraagd, dienen bovenstaande grenzen op concernniveau te worden toegepast.

Zowel bij het doornemen van de voorwaarden als bij het afgeven van de benodigde verklaring helpen we je graag. Omdat dit maatwerk is, zullen we de tarieven hiervan met je afstemmen. Wil je meer weten, neem dan contact op met je contactpersoon binnen Bentacera of meld je bij de helpdesk.

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?