Vrije ruimte werkkostenregeling vergroot

Geüpdatet op 16-7-2020 13:26:42

Via de vrije ruimte van de werkkostenregeling kun je als werkgever vergoedingen en verstrekkingen aan je werknemers geven zonder dat deze belast worden. Deze vrije ruimte die werkgevers hebben om onbelaste vergoedingen en verstrekkingen te geven wordt voor 2020 verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever.

Werkgevers die daar financiële ruimte voor hebben kunnen hun werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon. Dit kan ook een boost geven aan sectoren die sterk getroffen zijn door de crisis.

Onbelast vergoeden/verstrekken mondkapjes
Je mag de kosten van mondkapjes onbelast vergoeden of verstrekken aan je werknemers. Deze kosten horen tot de werkelijke kosten van openbaar vervoer. Omdat werknemers vanaf 1 juni 2020 niet zonder mondkapje met het openbaar vervoer mogen reizen. Omdat de werkelijke kosten van openbaar vervoer gericht zijn vrijgesteld, vallen de mondkapjes daar ook onder.

Onbelast vergoeden/verstrekken arbovoorzieningen
Als werkgever ben je verplicht erop toe te zien dat je werknemers thuis goed en veilig kunnen werken. De werkkostenregeling kent een gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen, die niet ten koste gaat van de vrije ruimte.

Door deze vrijstelling kun je als werkgever voorzieningen die samenhangen met je verplichtingen uit de Arbeidsomstandighedenwet onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen aan je werknemer. Denk bijvoorbeeld aan een beeldscherm, toetsenbord of bureaustoel voor de thuiswerkplek.

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?