Verlenging Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Gepubliceerd op 2-9-2020 16:40:58

In het nieuwe steun- en herstelpakket voor de economie en arbeidsmarkt heeft het kabinet besloten om de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) te verlengen. De subsidie loopt (met enkele aanpassingen) door tot en met juni 2021.

Ondernemers die voor TVL in aanmerking komen kunnen vanaf 1 oktober nog 3 keer een beroep doen op de TVL, telkens voor een periode van 3 maanden (1 oktober tot en met 31 december 2020, 1 januari tot en met 31 maart 2021 en 1 april tot en met 30 juni 2021). Voor iedere periode moet de ondernemer een nieuwe aanvraag doen. De TVL is op enkele punten aangepast:

  • Zo moeten ondernemers minimaal € 4.000 vaste lasten hebben in een periode van 3 maanden in plaats van 4 maanden.
  • Daarnaast gaat de grens van het omzetverlies geleidelijk omhoog. Tot 31 december 2020 geldt nog de huidige grens van minimaal 30% omzetverlies. Deze gaat daarna omhoog naar 40% (1 januari tot en met 31 maart) en 45% (1 april tot en met 30 juni). Het TVL-subsidiebedrag is wel verhoogd naar maximaal € 90.000.
  • De TVL met betrekking tot het vierde kwartaal 2020 kan worden aangevraagd vanaf 1 oktober tot en met 29 januari 2021.
  • Vanaf 1 september kun je de TVL via een ketenmachtiging door een ander (bijv. accountants) worden aangevraagd.

Meer informatie over de TVL is te vinden op: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl
Meer informatie over de ketenmachtiging is te vinden op: https://www.eherkenning.nl/ketenmachtiging

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?